Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem do Sejmu ustawy przywracającej w Polsce PSG. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zgłoszenie do Marszałka Sejmu Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej z propozycją ustawy i listą osób popierających ten pomysł /min 1000 podpisów/ oraz skład imienny zawiązanego Komitetu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i rozpoczęcie zbierania podpisów. Tekst ustawy, opis PSG i formularz do zbierania podpisów można znaleźć na stronie www.ruchspolecznypsg.pl, Również proszę o wpisanie się na stronie w zakładce ‘dołącz’, co umożliwi późniejszy kontakt. Z góry dziękuję za zajęcie się tą sprawą,  ważną dla Polski oraz konieczną dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw.
Witold Solski