Anna Hryncewicz – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1999 r. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii, Kierunku Finanse i Bankowość o Specjalności Bankowość. Karierę zawodową związała z obsługą bankową małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada certyfikat „Dyplomowanego Pracownika Bankowego” oraz „Europejski Certyfikat Bankowca EFCB”, nadawane przez Związek Banków Polskich. Pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. oraz w PKO Banku Polskim S.A. Kierowała Zespołami sprzedażowymi, zarządzając obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Zbudowane przez ten czas relacje z firmami z regionu czarnkowsko – chodzieskiego zaowocowały bardzo dobrym rozeznaniem lokalnego rynku, jak również problemów, szczególnie problemów finansowych, z którymi przedsiębiorcy muszą zmagać się na co dzień.