O Nas - korzyści przystąpienia do ZPP

APLIKACJA

Pracodawco lub Przedsiębiorco prowadzący samodzielnie firmę, oto konspekt procedury aplikacji do struktur ZPP Wielkopolska.

 1.  Pobierz i wypełnij prośbę o przyjęcie w formie „Deklaracji  członkowskiej”  (pdf).
 2.  Wypełnioną Deklarację Członkowską prześlij:
  • pismem na adres:
   ZPP Wielkopolska, ul. Żbikowa 14, 61 – 065 Poznań,
   lub
  • skan w formie pliku elektronicznego poprzez pocztę e-mail na adres: zpp@zpp.poznan.pl

Pytania lub wątpliwości można rozwiać dzwoniąc pod numer: +48 501 01 01 01

Rada Nadzorcza po analizie otrzymanej dokumentacji udzieli rekomendacji do podjęcia uchwały przez Zarząd ZPP Wielkopolska o przyjęciu kandydatury bądź wezwie do uzupełnienia braków.

Uwagi do poszczególnych pól Deklaracji Członkowskiej:

 1. Nazwa firmy – pełna nazwa podmiotu gospodarczego;
 2. Adres siedziby bądź regionalnego oddziału znajdujący się na terenie Wielkopolski;
 3. Imię i Nazwisko Osoby reprezentującej aplikujący podmiot;
 4.  Numer NIP oraz numer REGON wnioskodawcy;
 5.  Numer w rejestrze KRS lub numer CEiDG w rejestrze zgłoszenia działalności gospodarczej;
 6. Liczbę aktualnie zatrudnionych Osób w firmie na umowę o pracę;
 7. Branże dominującą podmiotu wraz z numerem PKD podstawowej działalności gospodarczej;
 8. Adres www strony internetowej firmy  (opcja) – dodatkowo prosimy o przesłanie pliku logo firmy w celu utworzenia wizytówki na stronie ZPP Wielkopolska z linkiem.
 9. Kontakt bezpośredni z wnioskodawcą, tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

Pozostałe informacje: