Arbitraż„Budowanie bezpieczeństwa w arbitrażu”, oto tytuł międzynarodowej konferencji prowadzonej w wieloletnim cyklu – arbitraż i mediacja w praktyce. Wystąpiło wielu mówców z kilku krajów rozsypanych w Euroazji. Wśród uczestników widoczni byli politycy, samorządowcy, arbitrzy, mediatorzy i skromna reprezentacja przedsiębiorców wśród których Prezes ZPP Wielkopolska. Wystąpienia i dyskusje były inspirujące.

Spory pomiędzy Państwami, korporacjami i firmami można rozstrzygać powołując się na kilka przestrzeni aksjonormatywnych i/lub innych sformalizowanych procedur. W kolejności przypadkowej to: moralność bądź etyka, państwowy lub międzynarodowy wymiar sprawiedliwości, mediacja, arbitraż, gospodarka wartości jako zbiór zasad idealizujących relacje i inkluzywne kodyfikacje dedykowane branżom a egzekwowane przez same zainteresowane środowisko poprzez wykluczenie.

Tym razem wydarzenie poświęcone było wyłącznie arbitrażu a i o nim w rozprawiano wyłącznie w kontekście bezpieczeństwa arbitrażu jako takiego i arbitra jako człowieka. Środowisko skupione wokół Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu buduje własną wolność, szczyci się posiadaniem niezależności i odczuwa ciężar powiązanej z nią odpowiedzialności.

Zasadne wątki i refleksje wskazujące konieczność posiadania bezpieczeństwa przetykane były tęsknotą delegowania obowiązku zapewnienia tego stanu ludziom i instytucjom zewnętrznym. Taka widać natura ludzka, że najbliżej nam do błogostanu opartego na wolności samorealizacji na cudzym pastwisku.