Komunikacja miejska w Poznaniu

Nasze miasta muszą być przyjazne mieszkańcom. Publiczny transport zbiorowy jest krwioobiegiem relacji kształtujących architekturę wspólnoty mieszkańców. Dostępność poruszania się w przestrzeni urbanistycznej miasta jest trwałym spoiwem społeczności lokalnej i jednocześnie jest receptą na przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi z grup.

Opowiadamy się i apelujemy, aby samorządy wprowadziły bezpłatną komunikację wszelkimi publicznymi środkami podróżowania. Chcemy aby prawo to przysługiwało każdemu z mieszkańców miasta, zarówno do darmowych przejazdów autobusem jak i tramwajem.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska gotowy jest rozpocząć współpracę z organizacjami społecznymi, które wesprą tę odświeżoną inicjatywę w takiej formie, aby finalnie w Poznaniu został uruchomiony program pilotażowy. Przypomnijmy, że inicjatywa przeobraziła się ze słów i haseł w czyny, w stolicy Estonii Tallinie.

Aktualnie w różnych formach samorząd dba o prawo do bezpłatnej komunikacji mieszkańców w kilkudziesięciu mniejszych i średnich Polskich miastach. W większości z miast liderów wprowadzone zostały i są utrzymywane wyłączenia podmiotowe i/lub przedmiotowe. Wzorujmy się jednak na Żorach i Ząbkach. Z szacunkiem przyznajmy, że Prezydenci Wrocławia i Poznania są w awangardzie władz municypalnych wspólnot miejskich w Polsce. Dalekowzroczność i odwaga Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka wlewa w nas nadzieję, że Poznań stanie się liderem nowoczesności. Poznańska młodzież szkolna przemieszcza się po Poznaniu bezpłatnie. Otwarte miasto to miasto nowoczesne.

Wprowadźmy w życie idee Poznań know-how. Chcemy naszego miasta przyjaznego i dostępnego dla wszystkich. Zbliżmy się do siebie. Solidarnie ulepszajmy naszą tkankę usług publicznych o rozwiązania ekologicznie i społecznie odpowiedzialne. Darmowa komunikacja uspokoi ruch samochodowy w miejscach centro twórczych. Zainspirujmy się swobodą i podzielmy się bezpieczeństwem podróżowania.

Oponenci podniosą zarzuty zwiększonych ponoszonych kosztów finansujących wydatki, wymagane dla uszanowania zasad godnego życia. Nie może być zgody wolnych ludzi aby pieniądz tłamsił prawa obywatelskie. Utrata części wpływów z biletów, które pokrywają około 1/5 kosztów komunikacji publicznej, warta jest poniesienia dla radykalnego odkorkowania arterii komunikacyjnych przestrzeni urbanistycznej. Auta prywatne zostaną zaparkowane na parkingach buforowych przy pętlach tramwajowych i autobusowych.

Ulepszymy swoje otoczenie. Zlikwidujemy korki. Karetki zawsze zdążą do potrzebujących na czas. Skokowo poprawi się jakość powietrza. Zredukujemy śmiertelne stężenia związków chorobotwórczych przemieszczające się z wiatrem roznoszącym spaliny. Wygramy ze smogiem. Przyjmijmy priorytet zbiorowej komunikacji publicznej powiązanej z uszanowaniem ruchu rowerowego i pieszego każdego z Nas. Uważamy, że zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej jest wart partycypacji budżetu samorządowego.

Zapraszamy do współpracy Was Poznaniacy, tak aby w szerszym zespole móc wypracować koncyliacyjne stanowisko prezentujące reprezentatywny przekrój mieszkańców i przedsiębiorców Poznania. Gotowy apel i zaproszenie do rozmów o szczegółach bezpłatnej komunikacji publicznej w Poznaniu przekażemy włodarzom miasta na jesieni 2019 roku.

Rozpocznijmy, już dzisiaj, obywatelską debatę o szczegółach programu darmowych tramwajów i autobusów miejskich – w Poznaniu dla Poznaniaków. Niechaj przykład wspólnoty mieszkańców Poznania, współdecydującej o charakterze miasta, edukuje zbiorowości ludzkie w innych miastach w Polsce i w całej zjednoczonej Europie. Dzieląc się dobrem z potrzebującymi tworzymy większe kolejne dobro. W miejscu dobrego życia inspirowanego radością mieszkania chce się przebywać. Każdy z nas pragnie się spotykać z innymi ludźmi. Jakość otoczenia i siła relacji emocjonalnych wspomaga odradzanie się ochoty i zapału do samorealizacji w pracy.

Ta inwestycja jest warta Poznania. Wszyscy zasłużyliśmy na darmową komunikację. Pozwólmy sobie być szczęśliwym dzięki bezpłatnej komunikacji publicznej.