System wczesnego ostrzegania to projekt skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem na szkolenia, doradztwo czy mentoring. Pierwszym krokiem, po zarejestrowaniu, będzie zbadanie kondycji swojej firmy. Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pozwoli na wskazanie przyczyn zaistniałych trudności. Po przeprowadzeniu badania zostaną wskazane najodpowiedniejsze formy wsparcia: szkolenie, doradztwo lub mentoring. Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wybrać usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom. 

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 16 tys. zł netto. Do przedsiębiorców trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.  

Rekrutacja do programu odbywa się w podziale na 4 makroregiony. Przedsiębiorcy z dwóch pierwszych, czyli województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego mogą się zgłaszać do projektu od 1 lipca br. Informacje o starcie programu w pozostałych województwach zostaną wkrótce ogłoszone na stronie internetowej PARP.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: www.parp.gov.pl/punkt_informacyjny, adres mailowy: punkt_informacyjny@parp.gov.pl oraz telefonicznie: (61) 2910039 lub 880-524-995