Bezpłatne MEDIACJE i konsultacje

Europejski Instytut Mediacji, członek ZPP realizujący projekt „Poznańskie Centrum Mediacji” zaprasza członków ZPP Wielkopolska do nieodpłatnych mediacji i  porad/konsultacji mediacyjnych. Mediator pomoże przeanalizować firmowy lub osobisty problem pod kątem możliwości zbudowania porozumienia i zawarcia ugody. Wyjaśni także stronę proceduralną mediacji oraz konsekwencje prawne z niej wynikające, a jeśli strony się zdecydują – przeprowadzi nieodpłatnie mediację. Ze…

Mediacja

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska proponuje wszystkim przedsiębiorcom spotkanie konsultacyjne z mediatorem, podczas którego można ustalić, czy problem nadaje się do mediacji i jak można ją przeprowadzić. Spotkanie jest nieodpłatne i trwa 45 minut. Prosimy zwracać się o zaproponowanie terminu wysyłając krótką informację na adres: zpp@zpp.poznan.pl Mediator skontaktuje się bezpośrednio i niezwłocznie po zapoznaniu się z…