Czarek ma Związek

  Cezary Bolesław Kaźmierczak i Marcin Nowacki podpisali się pod wnioskiem, że kierowana przez nich organizacja wypełnia kryteria reprezentatywności, szczególnie dla sektora MŚP. Sąd dał wiarę. Zrzeszone „MISie” w liczbie 27, zatrudniające łącznie co najmniej 713 pracowników, siedzą cichutko, bo i po co się odzywać, gdy PKO BP czy Poczta Polska S.A. załatwiają swoje sprawy.…

RPO i inne konstytucyjne organy.

Państwo jest. Organy konstytucyjne są gwarantem praw człowieka. Podstawą funkcjonowania państwa jest trwałość i ciągłość urzędu. Kadencyjność jest bezpiecznikiem. Okresowe wybory są prawem i obowiązkiem, przestrzenią na weryfikacje a przede wszystkim legitymizują wybranych na urząd. Powszechny jest, precyzyjniej był, zwyczaj, że kadencja wyrażona matematycznie odczytywana jest w ten sposób, że wybrany przedstawiciel sprawuje urząd nie…

Stanowisko ZPP Wielkopolska w sprawie potencjału konopi siewnych w Polsce

Kopie stają się modne; są trendy, są eko, są lecznicze; typowy hipsterski produkt o posmaku nielegalności. Efekt tej mody jest taki, jak smak piwa konopnego – żaden, poza tym, że ktoś na tej sprawnie nakręcanej modzie dobrze zarabia. ZPP Wielkopolska przeciwko modzie i zarabianiu na niej nic nie ma, jednak spogląda nieco uważniej na kwestię…

Komunikat dotyczący WRDS

Informujemy, że na wniosek Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy, ze składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu zostali odwołani członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Innymi słowy, nie jesteśmy już członkami WRDS.

10 postulatów MŚP do Premiera

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP na ręce RMŚP Pana Adama Abramowicza W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju p o p i e r a m 10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika. Po wejściu w…

List ZPPW Solski do Premiera Mateusza Morawieckiego 31 lipca 2020

Treść pisma w pdf: ZPPW Solski do Premiera Morawieckiego 31 lipca 2020 Proszę o ujawnienie, ile Osób i o jakich kwalifikacjach tworzy w rządzie komórkę, której zadaniem jest prowadzenie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej? Jakimi środkami i jakim budżetem dysponuje ten departament białego wywiadu? Jakie strategie i stres testy są opracowywane na…

Odpowiedź na List Otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych

Otrzymaliśmy odpowiedź na List Otwarty ZPP Wielkopolska skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 3 kwietnia 2020. Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że głównym urzędem właściwym w kwestiach problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej jest urząd ministra ds. europejskich – wydzielony pion w Kancelarii Prezesa…

Odpowiedź MAP w sprawie cen maseczek

Otrzymaliśmy już odpowiedź na List otwarty ZPP Wielkopolska do Premiera Pana Jacka Sasina dotyczący ceny maseczek sprzedawanych przez Pocztę Polską i spełnianych norm jakościowych. MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH Departament Nadzoru I Warszawa, 19 maja 2020 r. Pan Witold Solski Prezes Zarządu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska Szanowny Panie Prezesie, w odpowiedzi na pismo z dnia 16…

List otwarty ZPP Wielkopolska do Prezesa Rady Ministrów dotyczący planu „odmrażania gospodarki”

Pan Premier Mateusz Morawiecki kontakt@kprm.gov.pl Do rąk: Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Wilcza 46, 00-679 Warszaw Szanowni Panowie, Jako organizacja przedsiębiorców, wchodząca w skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców –  zwracamy się do Pana z  apelem o wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zakończenia ograniczeń w działaniu firm  i powrotu  do…