Katarzyna Kosakowska – Członek Zarządu ZPP

Aktywna uczestniczka sfery pożytku publicznego. Ekspertka prawna i doradca z bogatym doświadczeniem lobbingowym i menedżerskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku pracy, dialogu społecznego i praw człowieka w biznesie. Ekspert w zakresie ESG. Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”, pierwszego w Polsce związku zawodowego zrzeszającego osoby samozatrudnione i świadczących pracę w innych formach.

Leszek Bogdański – biegły rewident

LESZEK BOGDAŃSKI – biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, właściciel istniejącej od 1996 roku Kancelarii Audytowo-Podatkowej BOGDAŃSCY, praktyk specjalizujący się w rachunkowości i podatkach spółek kapitałowych, łączy kompetencje merytoryczne z praktyczną znajomością wpływu prawa na działalność podmiotów gospodarczych w aspekcie podatkowym i kapitałowym.

Wiesław Maszewski

Wieloletni Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Kierownik Urzędu Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dziedziny: „Rola samorządu powiatowego w stymulowaniu rozwoju gmin”. Były Przewodniczący Konwentu Starostów Wielkopolskich. W latach 2006 – 2014 Członek Komitetu monitorującego WRPO. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, miedzy innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz…

Dr Jacek M. Raubo

Dr Jacek M. Raubo (1985 r.) – analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa pozamilitarnego, ale także klasycznych problemach obronności współczesnych państw. Ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii oraz zagadnień jak: rozwój zagrożenia terroryzmem i przeciwdziałanie temu zjawisku, problem bezpieczeństwa granic w dobie kryzysu migracyjnego, prowadzenie działań hybrydowych we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Paweł Pruszyński

Ur. 19.06.1953 r Łódź Wykształcenie wyższe(magister) – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg.(rezerwa) Ostatnio pełnione funkcje związane z Bezpieczeństwem Państwa: Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. W-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (aktualnie). Były Przewodniczący Komisji…

Mariusz Szczuraszek

Architekt – właściciel biura projektowego. Autor ponad 100 projektów budynków użyteczności publicznej i wielu innych. Z zamiłowania podróżnik.  Pieszo, motocyklem, pociągiem, samolotem….. W tym roku wejściem na  Everest zakończyłem projekt „Korona Ziemi”.  Wiem jak konsekwentnie i z sukcesem zakończyć rozpoczęte plany. Zrealizować marzenia bez względu na trudności i przeciwności losu.

Dr Agata Lasota-Jądrzak – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

  Dr Agata Lasota-Jądrzak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na…

Anna Hryncewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Hryncewicz – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1999 r. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii, Kierunku Finanse i Bankowość o Specjalności Bankowość. Karierę zawodową związała z obsługą bankową małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada certyfikat „Dyplomowanego Pracownika Bankowego” oraz „Europejski Certyfikat Bankowca EFCB”, nadawane przez Związek Banków Polskich. Pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. oraz…

Eksperci ZPP Wielkopolska

Ekspertami ZPP Wielkopolska są osoby legitymujące się wiadomościami specjalnymi z konkretnych dziedzin wiedzy lub takie, które obdarzone są szczególnymi umiejętnościami i kompetencjami. Osoby, które chciałyby poszerzyć grono ekspertów ZPP Wielkopolska powinny przedłożyć Radzie Nadzorczej oryginalne opracowanie własnego autorstwa wraz ze zgodą na jego publikację na witrynie zpp.poznan.pl. Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej skutkuje wejściem do grona…

Adam Baraniecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Adam Baraniecki. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Informatyk. Ponad 20-letnie doświadczenie pracy w charakterze programisty i administratora IT w sektorze administracji państwowej i bankowości. Aktualnie przedsiębiorca w branży e-Commerce, importer i sprzedawca sprzętu medycznego. Prywatnie założyciel bloga: www.PrawoLaffera.pl