Dr Agata Lasota-Jądrzak – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

  Dr Agata Lasota-Jądrzak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na…

Eksperci ZPP Wielkopolska

Ekspertami ZPP Wielkopolska są osoby legitymujące się wiadomościami specjalnymi z konkretnych dziedzin wiedzy lub takie, które obdarzone są szczególnymi umiejętnościami i kompetencjami. Osoby, które chciałyby poszerzyć grono ekspertów ZPP Wielkopolska powinny przedłożyć Radzie Nadzorczej oryginalne opracowanie własnego autorstwa wraz ze zgodą na jego publikację na witrynie zpp.poznan.pl. Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej skutkuje wejściem do grona…