Leszek Bogdański – biegły rewident

LESZEK BOGDAŃSKI – biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, właściciel istniejącej od 1996 roku Kancelarii Audytowo-Podatkowej BOGDAŃSCY, praktyk specjalizujący się w rachunkowości i podatkach spółek kapitałowych, łączy kompetencje merytoryczne z praktyczną znajomością wpływu prawa na działalność podmiotów gospodarczych w aspekcie podatkowym i kapitałowym.

Wiesław Maszewski

Wieloletni Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Kierownik Urzędu Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dziedziny: „Rola samorządu powiatowego w stymulowaniu rozwoju gmin”. Były Przewodniczący Konwentu Starostów Wielkopolskich. W latach 2006 – 2014 Członek Komitetu monitorującego WRPO. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, miedzy innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz…

Dr Jacek M. Raubo

Dr Jacek M. Raubo (1985 r.) – analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa pozamilitarnego, ale także klasycznych problemach obronności współczesnych państw. Ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii oraz zagadnień jak: rozwój zagrożenia terroryzmem i przeciwdziałanie temu zjawisku, problem bezpieczeństwa granic w dobie kryzysu migracyjnego, prowadzenie działań hybrydowych we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Paweł Pruszyński

Ur. 19.06.1953 r Łódź Wykształcenie wyższe(magister) – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg.(rezerwa) Ostatnio pełnione funkcje związane z Bezpieczeństwem Państwa: Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. W-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (aktualnie). Były Przewodniczący Komisji…

Mariusz Szczuraszek

Architekt – właściciel biura projektowego. Autor ponad 100 projektów budynków użyteczności publicznej i wielu innych. Z zamiłowania podróżnik.  Pieszo, motocyklem, pociągiem, samolotem….. W tym roku wejściem na  Everest zakończyłem projekt „Korona Ziemi”.  Wiem jak konsekwentnie i z sukcesem zakończyć rozpoczęte plany. Zrealizować marzenia bez względu na trudności i przeciwności losu.

Czym jest Rada Konsultacyjna ZPP Wielkopolska?

Rada Konsultacyjna to think tank ZPP Wielkopolska, w którego skład wchodzą Osoby z autorytetem i powszechnym uznaniem profesjonalistów. Jest to organ pozastatutowy związku w pełni od ZPP niezależny i pluralistyczny w wyznawanych poglądach. Rada Konsultacyjna z troską dba aby organy statutowe ZPP Wielkopolska działały zgodnie z najlepszym interesem przedsiębiorców i pracodawców. Mobilizuje do pracy i…