Powszechny Samorząd Gospodarczy

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem do Sejmu ustawy przywracającej w Polsce PSG. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zgłoszenie do Marszałka Sejmu Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej z propozycją ustawy i listą osób popierających ten pomysł /min 1000 podpisów/ oraz skład imienny zawiązanego Komitetu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie…

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie System wczesnego ostrzegania MŚP

System wczesnego ostrzegania to projekt skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania. Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem…

XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie Witolda Solskiego

W dniach 7-9 Września 2021 odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne pod hasłem: „Europa w poszukiwaniu przywództwa„, na które został zaproszony Witold Solski, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski. Treścią aktywności Witolda Solskiego podczas Forum będą Prawa człowieka w biznesie. Szczegóły zaproszenia: XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie

Demokracja, to także wysiłek i odpowiedzialność

O Wielkopolsce, o elektrowni atomowej, o stepowieniu, o bezrobociu, o zagłębiu wodorowym, o odbudowie po zarazie, o demokracji, o wspólnocie, o przyszłości, o nas. Na zdjęciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stoją włodarze organu oraz członkowie WR30. Witold Solski jest wśród osób reprezentujących Wielkopolan i doradzających samorządowi lokalnemu w kluczowych, dla rozwoju i przyszłości regionu, kwestiach.

PAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorca, to nie jest oszust, to jest dobry człowiek, który buduje gospodarkę w Polsce. Witold Solski, reprezentując jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) w Polsce, podpisał 14 czerwca 2021 roku, w sali Senatu, wraz z innym pracodawcami, z Koalicją Polską współpracującą z PSL-em „PAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”. Wypracowaliśmy, w demokracji deliberatywnej, cele do realizacji: Dobrowolny ZUS; Stabilne przepisy;…

Wielkopolska Rada Trzydziestu 2021

Witold Solski, jako Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, został powołany na kolejną kadencję do Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Uchwała nr 3637/2021

Uchwała Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

Uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska został przyjęty w poczet członków Koalicji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   Uchwała 6 2021 przyjęcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wlkp do OKSamorząd  

Sympozjum Naukowe RODZINA – TRADYCJA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny ul. Wieżowa 2/4 61-111 Poznań Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański sp. z o.o. ul. Składowa 12/5 61-897 Poznań mail: tg.sokol.pn@gmail.com tel: +48 608 381 608  Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne ul. Bernardyńska 3, 31-018 Kraków Sympozjum Naukowe RODZINA – TRADYCJA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZNAŃ: 20 MARCA 2021 ROKU Sympozjum wyłącznie…

Rocznica LOCKDOWNÓW w Polsce – konferencja prasowa KPB

Mam zaszczyt powitać Państwa na konferencji prasowej  Kongresu Polskiego Biznesu. Poprowadzę spotkanie poświęcone rocznicy wprowadzenia LOCKDOWNÓW w Polsce. Wypowiemy się w imieniu własnym i jako reprezentanci KPB, największej organizacji przedsiębiorców i pracodawców, która nie jest utrzymywana z dotacji publicznych. Jesteśmy na kursie kolizyjnym z populistycznym, rządowym, przeprowadzonym kosztem małych przedsiębiorców, rozwiązaniem kryzysu pandemii COVID-u. Jesteśmy…

List Otwarty Witolda Solskiego, Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, do Cezarego Bolesława Kaźmierczaka.

Poznań, 15 grudnia 2020 roku   List Otwarty Witolda Solskiego,  Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska,  do Cezarego Bolesława Kaźmierczaka.  Prezesie ZPP! Pisujesz listy otwarte otrzymując wynagrodzenie z tytułu piastowanych stanowisk. Znasz zasady, nawet gdy ich nie przestrzegasz wobec siebie. Jesteśmy ze sobą na „Ty”.  Nastał czas weryfikacji. Mnóstwo małych i średnich przedsiębiorców oraz…