I Kongres ESG

I Kongres ESG – eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele rządu o przyszłości ESG w Polsce  Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Całe wydarzenie obejrzeć można będzie online na stronie: https://esgkongres.pl/. Start transmisji na żywo o 10:30 na stronie i kanale youtube: https://www.youtube.com/fundacjaxbw. Jednym z Partnerów…

ESG drużyna kasków

OZZS „wBREw” jest partnerem merytorycznym kongresu ESG. Wydarzenie odbędzie się w środę, 26 stycznia 2022 roku w Centralnym Domu Technologii. (link: https://esgkongres.pl/program/ ) Środowisko naturalne, Społeczność życia, Zarządzanie pasmowe. Environmental, Social, Governance. Katarzyna Kosakowska i Witold Solski konsultują z organizatorami reguły i specyfikę polskiej wersji ESG. Tworzymy ramy i narzędzia wdrażania koncepcji ESG do naszej odrębności…

„wBREw” na Forum ONZ o Prawach Człowieka

W dniu 30 listopada 2021 roku Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej OZZS „wBREw” Katarzyna Kosakowska wzięła udział w 10 Sesji Forum Grupy Roboczej ONZ nt. Praw Człowieka w Biznesie. Poniżej nasze oficjalne stanowisko. The role of the National Trade Union of Self-Employed “wBREw” in developing HR DD The self-employed as we define them are a diverse group.…

Powszechny Samorząd Gospodarczy

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem do Sejmu ustawy przywracającej w Polsce PSG. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zgłoszenie do Marszałka Sejmu Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej z propozycją ustawy i listą osób popierających ten pomysł /min 1000 podpisów/ oraz skład imienny zawiązanego Komitetu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie…

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie System wczesnego ostrzegania MŚP

System wczesnego ostrzegania to projekt skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania. Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem…

XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie Witolda Solskiego

W dniach 7-9 Września 2021 odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne pod hasłem: „Europa w poszukiwaniu przywództwa„, na które został zaproszony Witold Solski, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski. Treścią aktywności Witolda Solskiego podczas Forum będą Prawa człowieka w biznesie. Szczegóły zaproszenia: XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie

Demokracja, to także wysiłek i odpowiedzialność

O Wielkopolsce, o elektrowni atomowej, o stepowieniu, o bezrobociu, o zagłębiu wodorowym, o odbudowie po zarazie, o demokracji, o wspólnocie, o przyszłości, o nas. Na zdjęciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stoją włodarze organu oraz członkowie WR30. Witold Solski jest wśród osób reprezentujących Wielkopolan i doradzających samorządowi lokalnemu w kluczowych, dla rozwoju i przyszłości regionu, kwestiach.

PAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorca, to nie jest oszust, to jest dobry człowiek, który buduje gospodarkę w Polsce. Witold Solski, reprezentując jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) w Polsce, podpisał 14 czerwca 2021 roku, w sali Senatu, wraz z innym pracodawcami, z Koalicją Polską współpracującą z PSL-em „PAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”. Wypracowaliśmy, w demokracji deliberatywnej, cele do realizacji: Dobrowolny ZUS; Stabilne przepisy;…

Wielkopolska Rada Trzydziestu 2021

Witold Solski, jako Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, został powołany na kolejną kadencję do Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Uchwała nr 3637/2021

Uchwała Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

Uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska został przyjęty w poczet członków Koalicji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   Uchwała 6 2021 przyjęcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wlkp do OKSamorząd