Cezary Bolesław Kaźmierczak i Marcin Nowacki podpisali się pod wnioskiem, że kierowana przez nich organizacja wypełnia kryteria reprezentatywności, szczególnie dla sektora MŚP. Sąd dał wiarę. Zrzeszone „MISie” w liczbie 27, zatrudniające łącznie co najmniej 713 pracowników, siedzą cichutko, bo i po co się odzywać, gdy PKO BP czy Poczta Polska S.A. załatwiają swoje sprawy.

Czy Waszym zdaniem jest to wiarygodny przedstawiciel małych i średnich przedsiębiorców. Pewnie tak. Politykom, członkom RDS, mediom – wszystko gra i buczy. W przypadku CBK nawet powiedzonko „tego muzyka, kto opłaca grajka” jest fałszywa, co za takie finansowanie płynie społecznie i politycznie w zamian? Pomilczymy. 

Czarek ma Związek