WRRPZ czym kojarzyć ma się wrzesień?

W czerwcowej spiekocie miała miejsce gorąca dyskusja o edukacji, rekrutacji i kształceniu. Za nami plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. W merytorycznej dyskusji, w sporze o kształt szkolnictwa z początkiem zbliżającego się nowego roku szkolnego, udział wzięli członkowie WRRP i przede wszystkim reprezentanci: związków zawodowych nauczycieli, samorządu Województwa Wielkopolskiego, Magistratu, Starostw, Kuratorium Oświaty oraz świata nauki i organizacji społecznych w tym pracodawców.

Padło wiele argumentów. Spór i problem jest widoczny. Optymistycznym jest jedynie to, że wszyscy chcą dobra. Interesariusze nie odrzucili prośby, aby nie eskalować konfliktu i bez udziału mediów wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące strony i zawarli porozumienie jeszcze w lecie.

Rozstaliśmy się z ufnością, że Wojewoda, Marszałek, Starostowie i Prezydenci oraz Nauczyciele oddelegują swoich przedstawicieli do rozmów. Wakacje to dogodny właściwy czas, w którym wypracowanie porozumienia jest możliwe. Troska o uczących, kształcących się i o personel obsługi szkolnictwa łączy a nie dzieli.

Szczególnie w rozmowach kładliśmy nacisk na kształcenie zawodowe, bo ono jest głównym przedmiotem zainteresowania Rady, a jak wiemy od początku wieku traktowane jest ono po macoszemu. Wiemy, że szkolnictwo zawodowe to element edukacji. Proponujemy aby pierwsze ustępstwa wzajemne poczynić w tej materii a potem rozszerzyć je na ogół edukacji podstawowej i średniej.

Oczywiście podejmowane były również sprawy bieżące i proceduralne właściwe dla Rady Rynku Pracy. Wysłuchaliśmy prezentacji o Strategii Województwa do 2030 roku. Wkrótce opublikowana zostanie diagnoza, którą z pewnością zaprezentujemy na naszej witrynie.

Jednak w sercu została nadzieja, że Animatorzy Edukacji nauczą nas, tu, w Wielkopolsce, że konflikty można rozwiązać bez przemocy i agresji.

Podejmijcie prosimy niezwłocznie mediacje i rokowania. Niechaj 1 września będzie Świętem młodości, nauki, uroczystym rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego a nie dzień protestu bądź co ze zgrozą strach pomyśleć strajku w szkolnictwie.

Czytelniku, jeśli i Ty przyłączasz się do prośby, aby bez polityki i mediów strony się porozumiały polub i udostępnij tę notatkę. Im więcej nas prosi i chce tym trudniej będzie nie usiąść do stołu.

Życzmy sobie, aby kampania parlamentarna we wrześniu nie karmiła się konfliktem w szkołach. Dyskutujmy o reformie i przyszłości Oświaty i Edukacji. Znajdujmy rozwiązania a nie uwypuklajmy konfrontacyjnie różnic postaw i poglądów. Mamy wspólną historię i przyszłość oraz jedną naszą młodzież, której przekażemy pałeczkę pokoleń.