Planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest realizowane w oparciu o szereg aktów prawnych w RP, które w sposób szczegółowy regulują tematykę związaną z wszechstronnym zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych w organizacji informacji niejawnych. Głównym aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych1oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

całość w załączonym pliku: Planowanie ochrony informacji w jednostce organizacyjnej. Dr A. Lasota Jądrzak