O Wielkopolsce, o elektrowni atomowej, o stepowieniu, o bezrobociu, o zagłębiu wodorowym, o odbudowie po zarazie, o demokracji, o wspólnocie, o przyszłości, o nas.

W30

Na zdjęciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stoją włodarze organu oraz członkowie WR30.

Witold Solski jest wśród osób reprezentujących Wielkopolan i doradzających samorządowi lokalnemu w kluczowych, dla rozwoju i przyszłości regionu, kwestiach.