Batalia o przedsiębiorcówZUS US uff tfu.

„Co mnie nie zabije to mnie wzmocni” rzekł F. Nietsche, a po nim powtarzano ten slogan w Hitlerjugend. Nie wszystko co niemieckie, nawet gdy ma korzenie filozoficzne, godne jest atencji. Marks, Fromm, Adorno, Horkheimer, Habermas, łza się kręci, tym którzy czytali ze zrozumieniem.

COVID to wirus. Infekcja wirusowa wywołuje chorobę. Pandemia uderzyła w ludzi. Zaraza zaatakowała gospodarkę. Państwa, w obronie swoich społeczeństw, zastosowały różne strategie lecznicze. Polska obrała model supresji epidemicznej i dedykowanych transferów finansowych w wybrane sektory gospodarki. W przyszłym roku poznamy skutki terapii. Wkrótce z badań naukowych dowiemy się, które narody lepiej zadecydowały i skuteczniej potrafiły przeciwdziałać oraz zarządzać kryzysem.

Przedsiębiorco, o czym warto pamiętać już dzisiaj? Rząd swoich pieniędzy nie ma. To co wyda musi innym odebrać. Podczas kwarantanny przekonaliśmy się, że technokraci i masy urzędników nie są społecznie użyteczni. Jest życie bez biurokracji i to życie bez biurokracji jest życiem łatwiejszym. Niestety do tarczy antykryzysowej przyspawano kolejne procedury. Wzrasta uznaniowość, etatyzm i aparat kontroli.

Po przeziębieniu spowodowanym wirusem, często najgroźniejsze są choroby towarzyszące, powikłania i skutki uboczne terapii. Chcemy wierzyć, że koronawirus nie jest polityczną manipulacją i/lub elementem walki mocarstw w sferze manifestacji, opcjonalnej wojny biologicznej. W realnej gospodarce, która widzi ludzi, towary, czas, pracę, pieniądze i usługi oraz odległość, trzeba twardo stąpać po ziemi.

Rząd zakazał części firm działalności, a wielu ją ograniczył, chociażby poprzez restrykcje w przemieszczaniu się klientów. Obwieszeni tarczami możemy wnosić o granty, postojowe, umorzenia, zawieszenia, kredyty, dopłaty oraz ulgi i inne dary Panów. Dysponentem środków jest urzędnik Państwowy a niekiedy samorządowy lub pracownik instytucji finansowej. Nie wprowadzono prostej normy powszechnie obowiązującej a system wniosków, w których o stanie faktycznym i prawnym przesądza się poprzez przyjęcie oświadczenia wnioskodawcy.

Jak wiemy z historii, aparat za jakiś czas wyśle kontrole. Już dzisiaj spinane są silosy danych z JPK, US, ZUS i sieci internetowej. Państwo tworzy przepis lecz także ten przepis interpretuje. Oby tym razem opamiętanie nie przyszło po czasie. Państwowe pieniądze są znaczone i nigdy nie ma pewności, że politycy nie zadecydują, aby je Tobie odebrać. Oczywiście nie będzie to już zuchwałą grabieżą a sprawiedliwością po kontrolną. Bądźcie proszę zapobiegliwi i roztropni. Nie wiemy jak będzie w przyszłości, lecz pamiętamy jak bywało.

Gdy powstawał ZPP Warszawa, Dorota Wolicka była jego animatorem. To Jej należy oddać honor za wysiłek, pracę oraz ogromne zasługi w budowaniu struktur i konstruowaniu stanowisk związku. Z Dorotą współpracowali powiatowi i miejscy Rzecznicy ZPP. Była, pracując jednocześnie w zarządzie, szefem i animatorem Biura Interwencji i Organizacji.

Szkoda, że tak prężna i kreatywna Osoba widnieje w KRS ZPP, jako członek zarządu, wbrew faktom. Kilka słów wspomnienia sprzed kilku lat.

300 tysięcy przedsiębiorców zawierzyło propagandzie i obietnicom oraz interpretacjom ZUS-u. Przedsiębiorca, który zaufał Państwu i w zgodzie z pouczeniami zawiesił działalność w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku, był pewien zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne – ZUS. Ku swojemu zaskoczeniu, wkrótce w dynamicznych okolicznościach, Organy zmieniły zdanie, wydały nowe wytyczne i zaczęły zapadać wyroki nakazujące spłatę zaległości wraz z odsetkami. Długi osobiste, od kilku do ponad stu tysięcy złotych, dosięgnęły kilku setek tysięcy firm.

Pierwszą i Jedyną sprawiedliwą została Dorota Wolicka. To dzięki Jej determinacji, wspartej politycznie przez PO i organizacyjnie przez struktury ZPP, doszło do abolicji i z dniem 15 stycznia 2013 roku umorzenia egzekucji. Dla porządku trzeba jeszcze wspomnieć, że wątek był przenoszony na podwórko Komisji Unii Europejskiej, jakoby ulga darowania długów ZUS-owskich miała być nieuzasadnionym wsparciem zakłócającym konkurencję.

Powiastka ta służy lekcji, że Państwo może wszystko, a z pewnością więcej aniżeli Ty. Świat staje się lepszy, dzięki dobru jakie dają nam cisi i skromni bohaterowie. Znam firmy, które dzisiaj cieszą się z eksploatowanej przez siebie  niszy. Trwają, nie zdając sobie sprawy, że to Ona, Dorota Wolicka, wywalczyła im umorzenie długów ZUS-wskich. Tak łatwo zapomnieć bezinteresowne dobro. Kopernik napisał, że lichy kruszec wypiera ten lepszy. Pamięć, to dobra waluta.

Prawdopodobnie świat zacznie budować nowe, krótsze łańcuchy dostaw. Będziemy świadkami kolejnego rozdania ról w globalnym podziale pracy. Większość przedsiębiorstw zdoła przetrwać kryzys i będzie potrafiła wykorzystać recesje do odbudowania swojej przewagi konkurencyjnej. Trzeba zachować czujność i ostrożność w biznesie, tak aby nie polec pod ciężarem tych, którym się nie powiedzie. Trupy firm długo stygną. Spodziewamy się, że w ciągu kilku najbliższych lat obserwować będziemy zmiany modeli gospodarczych. Wystąpią duże przesunięcia na rynku pracy.

Urzędnicy najwyraźniej należą do grupy społecznej, w której wystąpi najwięcej zwolnień. Mamy dowód, że tabuny technokratów i biurokratów nie są społecznie użyteczni. Widzimy, że działanie uzasadniające byt urzędniczy trwa tylko dla utrzymania synekur i apanaży.  Część prac na dokumentach przyjdzie nam powierzyć do wykonania liczącym maszynom. Oczywistym jest mocne wejście handlu w sferę zamówień internetowych. Informatyzacja to nie wszystko.

Walka mocarstw o to, kto na kogo będzie pracował i czyj pieniądz fiducjarny okaże się silniejszym, jest zaczynem całego szeregu przetasowań posiadania.

Już dzisiaj ZPP Wielkopolska deklaruje, że będzie wspierał i kojarzył przedsiębiorców, którzy zdecydują się przeprowadzić zmiany właścicielskie w swojej firmie. Tradycyjna sukcesja lub kapitałowe wyjście z biznesu osiągnie lepszy skutek, gdy zrobiona zostanie z wykorzystaniem specjalistycznego zewnętrznego doradztwa. W odpowiedzialnym i celowym procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw istotnym jest, aby korzystać z zweryfikowanych pogłębionych procedur. Można być uczestnikiem postępowań sanacyjnych i układowych, także wtedy gdy dotknie to Twojego kontrahenta.

Powrócą, podejmowane dla pozyskania kapitału pozwalającego na modernizację i ewentualną dywersyfikację działalności, czasy nie publicznych emisji akcji firmy. Gdy środki państwowe przesuwane z opodatkowania na pomoc okazjonalną się skończą nastanie czas emisji obligacji firmowych. Oczywiście poza sferą kapitałową, zmiany dotkną także modeli zarządzania działalnością i jej zasady panowania nad ryzykiem. Będzie problem będzie rada. Warto cenić wartość. Wojna gospodarcza jest nieunikniona. Nikt nie lubi tracić bogactwa i komfortu.

Wygrają Ci, którzy są spostrzegawczy i dysponują zasobami informacji, wiedzy i doświadczenia. Kapitał zainwestuje we wszystko, co zagwarantuje stopy zwrotu. Aniołów biznesu z perspektywicznymi firmami połączy profesjonalne doradztwo inwestycyjne i zarządcze. Strategicznie zarządzając percepcją społeczną władza być może zechce pogłębić starania, zmierzające do przejęcia części własności zarządczej w intratnych biznesach. Jednocześnie w projektowanych zmianach Kodeksu Pracy spodziewać się należy kolejnego uprzywilejowania pozycji pracowników.

Polska śmiało kroczy ku gospodarce nakazowo – rozdzielczej z podrzuceniem ludzi pod opiekę przedsiębiorców. Obserwujmy, jak buduje się nowy wspaniały świat. Zalecamy innowacyjność, tym razem nie tylko w nowe technologie, ale przede wszystkim w wiedzę, jak ustrzec się od pokusy nadmiernego zaufania do aparatu Państwa. Co wolno księciu, to nie prosięciu.

Każdy chińczyk nosi konfucjańską czapkę, taoistyczną szatę i buddyjskie sandały. Kolebką religii i matematyki są Indie. „to, co znane, nie jest jeszcze dlatego, że jest znane, czymś poznanym” Hegel.