Dr Jacek M. Raubo

Dr Jacek M. Raubo (1985 r.) – analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa pozamilitarnego, ale także klasycznych problemach obronności współczesnych państw. Ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii oraz zagadnień jak: rozwój zagrożenia terroryzmem i przeciwdziałanie temu zjawisku, problem bezpieczeństwa granic w dobie kryzysu migracyjnego, prowadzenie działań hybrydowych we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Swoje zainteresowania badawcze skupia zarówno na kwestiach europejskich, jak i na sytuacji w konfliktogennym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Obecnie jest stałym współpracownikiem portalu Defence24, prowadził także zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, m.in. na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Autor artykułów naukowych oraz publicystycznych, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz analiz i raportów dotyczących bezpieczeństwa. Na co dzień również komentator bieżących wydarzeń w sferze bezpieczeństwa w najważniejszych polskich stacjach telewizyjnych oraz radiowych.