Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień PublicznychJuż 10 czerwca 2019 r. w hotelu Mercure Poznań Centrum odbędzie się druga edycja Wielkopolskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych.

Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz „Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych”.

Konferencja skierowana jest do wykonawców i zamawiających. W czasie jej trwania wybitni eksperci omówią bieżące problemy w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym prawne i techniczne kwestie dotyczące elektronizacji. Nie zabraknie również dyskusji na temat projektu nowej ustawy Pzp, nad którą obecnie toczą się prace legislacyjne.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie:

http://poznan-zam.pl/

Serdecznie zapraszamy!