Wybory 2020Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz może powstać na bazie kredytu poręczonego przez obywatela Polski lub z wpłat partii politycznej. Każdy kandydat może wyłożyć na kampanie z własnej kieszeni 45 krotność minimalnego wynagrodzenia (117 tysięcy złotych), a każdy obywatel może wpłacić 15 krotność minimalnego wynagrodzenia (39 tysięcy złotych). Każdy komitet może wydać maksymalnie na kampanie 64 grosze na każdego uprawnionego do głosowania. W rejestrze PKW jest ponad 30,11 milionów uprawnionych, zatem górny limit wynosi 19,2 miliona dla każdego z kandydatów. Osoby fizyczne mogą nieodpłatnie roznosić plakaty, pracować w biurze, udostępniać sprzęt, w tym samochody oraz nośniki reklamy.

Jak widać przedsiębiorcy są ścigani przez aparat skarbowy za wolontariat i barterową wymianę uprzejmości z okoliczną ludnością, a kandydatów do funkcji politycznych takowe obostrzenie nie obowiązują.

ZPP Wielkopolska zwiódł się na większości z kandydatów, gdyż odpowiedzi na nasze pytania udzielili jedynie Władysław Kosiniak Kamysz oraz Stanisław Żółtek. Skoro tyle Polek i Polaków się do urn wybiera to raz jeszcze stanie się tak, że ktoś zostanie wybrany, w pierwszej bądź w drugiej turze. Oby te wybory zostały uznane w Polsce i na Świecie. Barometr nastrojów wskazuje, że jeszcze w tym roku odbędą się wybory parlamentarne.