Związek Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje konferencje pn. Minsk B2B Summit 2018 Belarus – Poland. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Hotelu Marriott w Mińsku na Białorusi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii.

Celem wydarzenia jest wzmocnienie biznesowej współpracy pomiędzy Białorusią i Polską. Nasze państwa są do siebie zbliżone nie tylko geograficznie – dzielimy również historię i tradycję. Dodatkowo, polskie i białoruskie społeczeństwa darzą się wzajemną sympatią. Mimo to, dzisiaj po obu stronach brakuje istotnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym, które potwierdzałyby tę społeczną i historyczną bliskość. Szczyt Biznesowy Białoruś – Polska ma służyć rozwojowi rzeczywistej i bardzo konkretnej współpracy biznesowej.

Każdemu z podmiotów, który przybędzie z Polski przydzielonych zostanie minimum dwóch partnerów branżowych działających na terenie Białorusi wraz ze wsparciem prawnika i tłumacza.

ZPP przekazuje do sprzedaży przez organizacje lokalne i branżowe 20 wejściówek na konferencję. Zainteresowani mogą skontaktować się z organizacją regionalną, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska pod adresem: solski@zpp.poznan.pl gdzie można uzyskać informacje na temat wolnych miejsc i warunków uczestnictwa. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców – możliwy jest zatem również udział firm niezrzeszonych w ZPP.