sprawiedliwość naprawcza w konfliktachUniwersytet SWPS, Poznańskie Centrum Mediacji i Europejski Instytut Mediacji zapraszają na konferencję „Sprawiedliwość Naprawcza w konfliktach„, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r.  o godz. 9.00-20.00.

Miejsce: Aula SWPS Poznań, ul. Kutrzeby 10

Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach Sprawiedliwości Naprawczej; w mediacji, w postępowaniu karnym i cywilnym, w szkole, w życiu społecznym. Dlatego pojawią się wystąpienia wskazujące przeszkody, które należy w procesie wdrażania SN w Europie i w Polsce pokonać, ale przede wszystkim inspirujące pomysłami – jak przekonać ustawodawców i społeczeństwo by idea SN nie wydawała się czystą abstrakcją, lecz skutecznym rozwiązaniem.

Na zakończenie konferencji zapraszamy na pokaz specjalny filmu „Rozmowa”(napisy po polsku), będącego ważnym głosem w dyskusji o Sprawiedliwości Naprawczej (https://vimeo.com/235738403)

Informacje i zapisy (od 14 listopada):