Kongres Polskiego BiznesuZłożyliśmy deklarację członkowską i zostaliśmy przyjęci do Kongresu Polskiego Biznesu.

Jest to nowa, obiecująca organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z całej Polski. Teraz już i My o sobie informujemy, a wkrótce będziemy także publikowali:

Połączyła nas niechęć do populizmu i socjalizmu, a przede wszystkim pragnienie uczynienia z naszego kraju miejsca, gdzie warunki do prowadzenia biznesu będą  nie tylko lepsze od obecnych, ale też bardziej atrakcyjne na tle innych państw. Czyli najlepsze z możliwych. Będziemy wytykali przejawy etatyzmu, biurokracji i wszelkie wady gospodarki kolektywistycznej.

W KPB urzekła nas swą przenikliwą trafnością decyzja grupy założycielskiej, która w Statucie zawarła zakaz przyjmowania w poczet członków firm państwowych. My Przedsiębiorcy chcemy, aby władza mniej brała i by zaprzestała przeszkadzać. Bójmy się Greków, co przynoszą dary. Za składkami od firm z udziałem Skarbu Państwa, często kroczą naciski i sugestie. Z niesymetrycznymi relacjami finansowymi związane są ryzyka wazeliniarstwa, klienckości i karierowiczostwa. Korporacja płaci i wymaga. Misiom warto trzymać się razem.

Będziemy rządowi, każdemu rządowi patrzeć na ręce. To my utrzymujemy kraj. Z naszej pracy i kreatywności pochodzą środki przeznaczane na solidaryzm społeczny. Parlamentarzystom i samorządowcom zamierzamy przypominać, kto jest suwerenem. Nie obce nam ryzyko. Z niesmakiem spoglądamy na konformistów.

Siły i środki mamy ograniczone, organizacja dopiero się kształtuje. Przynajmniej nam się chce. Ostatecznie zawsze pozostaną kontakty z ciekawymi ludźmi. A ponadto pisząc cytatem z „Ziemi obiecanej” – „może się powieść”.