Krzysztof Dylikowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1997 pracuje w sektorze finansowym. W okresie 2000 – 2003 pracował w PKO Banku Polskim SA, w tym w latach 2001-2003 jako pracownik personelu kierowniczego w dziale windykacji banku.

Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – jednego z najlepszych funduszy poręczeniowych w Polsce. Pracując w Funduszu nadzorował realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.2.2 Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego. Krzysztof Dylikowski od roku 2010 zarządza realizacją przez Fundusz Inicjatywy JEREMIE, koordynując wiele jej edycji.

Jest współautorem publikacji „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” pod red. prof. Alfreda Janca i dr Krzysztofa Waliszewskiego

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży poręczeniowej, jest cenionym specjalistą w kraju.