LESZEK BOGDAŃSKI – biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, właściciel istniejącej od 1996 roku Kancelarii Audytowo-Podatkowej BOGDAŃSCY, praktyk specjalizujący się w rachunkowości i podatkach spółek kapitałowych, łączy kompetencje merytoryczne z praktyczną znajomością wpływu prawa na działalność podmiotów gospodarczych w aspekcie podatkowym i kapitałowym.