List otwarty ZPP Wielkopolska do Prezesa Rady Ministrów

Pan Premier Mateusz Morawiecki
kontakt@kprm.gov.pl

do wiadomości:

  • Ministerstwo Aktywów Państwowych
   Wice Prezes Rady Ministrów
   Minister Aktywów Państwowych
   Pan Jacek Sasin
   me@me.gov.pl
  • Ministerstwo Rozwoju
   Minister Rozwoju
   Pani Jadwiga Emilewicz
   kancelaria@mr.gov.pl
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
   Minister Sprawiedliwości
   Prokurator Generalny
   Pan Zbigniew Ziobro
   kontakt@ms.gov.pl
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Pan Jan Krzysztof Ardanowski
   kancelaria@minrol.gov.pl
  • Ministerstwo Zdrowia
   Minister Zdrowia
   Pan Łukasz Szumowski
   kancelaria@mz.gov.pl

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Wielce Szanowni Państwo Ministrowie,

My Przedsiębiorcy! Nie chcemy być spekulantami. Nie chcemy żerować i w czasie trwania pandemii oraz zarazy, upaść się i wzbogacić na strachu obywateli. Lepiej nie sprzedać towaru lub usługi, niż dostać karę pieniężną od 5 tysięcy do 5 milionów zł.

Błagamy o wydanie przepisów wykonawczych, rozporządzenia i cenników oraz taryfikatorów maksymalnych marż, dzięki którym to źródłom będziemy świadomi, jak nie łamać prawa. Wnosimy o instrukcje. Rząd trafną normą lub dekretem pozwoli naszym firmom dostrzec światło wiedzy, jak nie naruszać zasad dobra współżycia społecznego.

Specustawa z 2 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o COVID-19 zawiera w szczególności art. 8a i art. 8b oraz art. 15. Zapisy owe upraszczając stanowią, że za stosowanie zawyżonych cen i marż firmy karane będą finansowo. Kara może wynieść od 5.000 zł do 5.000 000 zł i mogą one być powtarzane oraz kumulowane.

Prawo ustanowione i podpisane przez Pana Prezydenta 1 kwietnia stanowi, że Ministrowie, do których do wiadomości przedkładam nasz list otwarty, MOGĄ ustalić maksymalne ceny i marże w obrocie hurtowym jak i detalicznym. Ustawowy zakaz spekulacji dobrami i usługami mającymi znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i kosztów utrzymania ludzi jest ze  wszech miar dziejowo słuszny. Ufajmy, że w Polsce, pierwszy raz w historii dziejów, nie doprowadzi to do braków w zaopatrzeniu. Życzmy sobie, aby walka ze spekulantem w konsekwencji nie spowodowała reglamentacji, dawniej znanych jako kartki na żywność, paliwo i spirytualia, tytoń oraz wiele innych artykułów pierwszej potrzeby, jak na przykład buty, garnitury i pieluchy dla niemowląt.

Nie toczmy sporów o imponderabilia światopoglądowe. Państwo słusznie broni swych poddanych przed pazernym prywaciarzem. Organy Państwa z pewnością będą również baczyły, aby Spółki z udziałem Skarbu Państwa, oraz jednostki samorządu terytorialnego także nie łupili Ludu Pracy.

Panie Premierze, Państwo Ministrowie,

Zlitowania proszę w imieniu przedsiębiorców i pracodawców. Jeśli Państwo Ministrowie wiecie jakie powinny być ceny, to podzielcie się tą wiedzą tu i teraz! Nie czekajcie do kontroli, podczas których urzędnik uwzględniając okoliczności, uznaniowo podejmować będzie decyzje o sankcji – domiarze – karze za sprzedany towar lub wyświadczoną usługę.

Gdyby ukonstytuować się miały Komitety, trochę na wzór trójek robotniczo-chłopskich, to proszę pamiętać, że środowisko małych i średnich przedsiębiorców wydeleguje swoich kandydatów, choćby z tych branż, którym przepisy zabroniły działalności.

Jeszcze bardziej konstruktywnie. Czy ceny rynkowe są aktualnie ustalane w oparciu o dane i informacje historyczne z minionych transakcji, czy też w oparciu o koszty wytworzenia, czy z ujęciem pojęcia wytrychu o godziwym zysku?

Wszystko dobre a najlepsze transparentne. Co nie istnieje więc istotne nie jest.

Serdecznie pozdrawiam,

dziękuję za poświęcony czas i z góry pogłębioną odpowiedź,

życzę powodzenia w życiu zawodowym oraz w życiu osobistym,

przede wszystkim życząc dobrego zdrowia i szczęśliwego życia.

Witold Solski

Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

Poznań, 6 kwietnia 2020 roku