Obserwujemy zmiany w oczekiwaniach i postawach pracowników wobec kultury pracy. Zdaniem niektórych – lawinowe. W coraz większym stopniu pracownicy chcą mieć wpływ na podejmowane decyzje, chcą by ich zdanie było uwzględniane, coraz powszechniej mówią o tym, co im się w organizacjach podoba, a co nie. Oczekiwania wobec warunków pracy rosną„.

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w pięciu miastach Polski organizuje otwartą debatę na temat oczekiwań pracowników w stosunku do organizacji. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w debacie w Poznaniu, w dniu 16 października. Więcej szczegółów odnaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.