Od 7 listopada powraca postępowanie gospodarcze. To znaczy, że sprawy gospodarcze zaczną być rozpatrywane wedle odrębnej procedury, która docelowo ma przyspieszyć postępowanie prowadząc do rozstrzygnięcia maksymalnie w ciągu pół roku. Szczegóły w linku poniżej:

Ale warto w tym miejscu wskazać, że ustawodawca znacząco wzmacnia rolę mediacji, ponieważ m.in. daje sądowi prawo do obciążenia w całości kosztami procesu stronę, która zaniechała dobrowolnego rozwiązania sporu albo w złej wierze uczestniczyła w czynnościach polubownych. A koszty te mogę być niemałe. Zatem koniec z ze zdawkowymi zapisami w pozwie o „podjęciu próby ugodowego rozwiązania sporu, która okazała się bezskuteczna”. To już nie przejdzie – i dobrze.

Marceli KwaśniewskiTakże dlatego dobrze, że w ramach ZPP Wielkopolska powstał Ośrodek Mediacji Gospodarczej, który wspiera członków naszej organizacji poradnictwem mediacyjnym i mediacjami. Osobą odpowiedzialną za działanie OMG jest  Marceli Kwaśniewski, mediator gospodarczy i członek rady nadzorczej ZPP Wielkopolska. Kontakt: kwasniewski@zpp.poznan.pl   t. 509 955 925

 

art. 45812 kpc:

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.