Nazwa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

Adres pocztowy: ul. Żbikowa 14, 61-065 Poznań

Kontakt: tel.: +48 501 010101, e-mail: zpp@zpp.poznan.pl

KRS:  0000710464

Regon: 369063977

NIP: 7822773358

Rachunek bankowy:  60 1610 1133 2003 0220 0308 0001

ZPP Wielkopolska dla mechanizmu podzielonej płatności prowadzi rachunek VAT o numerze: 97 1610 0006 2002 0220 0308 0001