Pytania do kandydatów na prezydenta RP 2020Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, w związku z wyborami prezydenckimi, zwrócił się do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą  o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania nurtujące środowiska gospodarcze i mieszkańców kraju.

Poniżej zamieszczamy treść 21 pytań wysłanych do każdego kandydata. Nadesłane odpowiedzi zamieścimy na początku kwietnia.

 1. Czy Pani/Pana zdaniem zapisy Konstytucji RP są dobre w całości czy wymagają pewnych zmian?
  a) TAK: Konstytucja jest dobra.
  b) NIE: Konstytucja wymaga poprawek i zmian.
  c) NIE WIEM
 2. Czy zablokuje Pani/Pan jakąkolwiek ustawę zwiększającą opodatkowanie określonej grupy obywateli?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 3. Czy Polska powinna prowadzić zdecydowanie aktywniejszą politykę wschodnią zmierzającą m.in. do realizacji koncepcji międzymorza z udziałem Białorusi oraz Ukrainy, bez względu na to, czy państwa te wstąpią do UE?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 4. Czy Unia Europejska powinna mieć własne, wspólne europejskie siły zbrojne, wyodrębnione ze struktur NATO?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 5. Prawa człowieka zakreślone są wokół haseł: godność człowieka; wolność; równość; solidarność; prawa obywatelskie; wymiar sprawiedliwości, implementacja. Czy wszystkie zapisy Karty Praw Podstawowych UE są dobre dla Polaków?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 6. Czy Polska powinna bardziej otworzyć się na imigrantów, przy założeniu, że będą się oni osiedlać w Polsce na stałe? Oznacza to udostępnienie im i ich rodzinom bezpłatnej opieki zdrowotnej, szkolnictwa, docelowo emerytur i innych praw, jak dla obywateli polskich.
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 7. Czy Pani/Pana zdaniem, polityka fiskalna Państwa prowadzona wobec małych i średnich przedsiębiorców jest dobra?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 8. Prosimy o wypowiedzenie się, czy Europejska Karta Praw Równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, powinna obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce.
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 9. Czy w przypadku wyboru na Prezydenta RP w czasie trwania kadencji będzie Pani/Pan zabiegać o przyjęcie w Polsce waluty EURO?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 10. Państwa konkurują między sobą demografią i zużyciem energii jako wyznacznikami rozwoju. Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna mieć własną elektrownie atomową?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 11. Czy w Pani/Pana przekonaniu, obywatel lub przedsiębiorca ma dzisiaj pewność, że gdy przyjdzie mu stawać wobec wymiaru sprawiedliwości, to w jego sprawie orzeczenie wyda zawsze niezawisły i legalny sędzia?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 12. Prosimy Panią/Pana o opinię, czy amerykańska Ustawa JUST 447 dotycząca pożydowskiego mienia bezspadkowego ma, lub będzie miała wpływ i wywrze jakiekolwiek skutki na politykę i rynek kapitałowy w Polsce?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 13. Politykę zagraniczną Państwa tworzy się i z pewnością realizuje poprzez służbę kompetentnych urzędników. Czy Pani/Pana zdaniem konieczne jest stworzenie elitarnych kadr dyplomacji i weryfikacja kompetencji obecnych kadr pracowników MSZ, Ambasad, Konsulatów i misji zagranicznych oraz placówek Państwa Polskiego?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 14. Czy Prezydent powinien mieć możliwość corocznej konsultacji z Prezesem NBP kierunków polityki pieniężnej, w szczególności wysokości stopy referencyjnej?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 15. Czy Prezydent winien dorocznie, w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, przed obiema Izbami Parlamentu, składać raport o stanie Państwa?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 16. Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna zabiegać, aby na jej terenie stworzona została główna baza przeładunkowa i celna towarów przewożonych koleją z Azji do UE w ramach projektowanej koncepcji „jednej drogi, jednego pasa”, czyli nowego chińskiego jedwabnego szlaku?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 17. Czy Pani/Pana zdaniem należy rewaloryzować świadczenie 500 PLUS, na przykład o współczynnik corocznej inflacji?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 18. Jaka w Polsce będzie przyszłość ZUS-u, emerytur i świadczeń socjalnych? Czy system emerytalno-rentowy powinien być znacząco zreformowany z uwagi na zagrożenie bankructwem?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 19. Czy popiera Pani/Pan unijną politykę klimatyczną w zakresie znaczącego ograniczania spalania węgla w Polsce?
  a) TAK
  b) NIE
  c) NIE WIEM
 20. Jak Pani/Pana zdaniem należy rozwiązać problem zadłużenia Państwa?
 21. Na koniec prosimy o wskazanie jednego, najważniejszego celu, który w przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta RP, zostanie przez Kandydatkę/Kandydata zrealizowany do końca kadencji 2020-2025.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu do Kandydatów:

NADESŁANE ODPOWIEDZI:

 

Zachęcamy również do odpowiedzi na kolejną serię 21 pytań.