Prezydent 2020Druga seria pytań do Kandydatów na Prezydenta Polski. Tym razem, pytania są dużo prostsze.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do końca kwietnia 2020 roku, przesyłając je na adres: zpp@zpp.poznan.pl

Państwa poglądy opublikujemy na naszej witrynie.

 1. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania organizacji i partii politycznych z budżetu państwa?
  a) Tak
  b) Nie
 2. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania (w całości lub części) organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych) z budżetu państwa?
  a) Tak
  b) Nie
 3. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem zniesienia podatku dochodowego?
  a) Tak
  b) Nie
 4. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem dobrowolnego (nie przymusowego) świadczenia składek emerytalno-zdrowotnych dla przedsiębiorców?
  a) Tak
  b) Nie
 5. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem ograniczenia liczby posłów i senatorów?
  a) Tak
  b) Nie
 6. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem politycznego monopolu przyznawania koncesji i częstotliwości na radio i telewizję (ogólnopolską, regionalną)?
  a) Tak
  b) Nie
 7. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem zmian niektórych treści Konkordatu z 1993 roku, regulujących relacje Polski ze Stolicą Apostolską i Kościołem Katolickim, np. religia w szkole, krzyże w urzędach, zwolnienia i wyłączenia ustawowo-podatkowe?
  a) Tak
  b) Nie
 8. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem tzw. „cywilizacji śmierci“ (aborcja, tabletki dzień po, antykoncepcja, eutanazja, prawo do godnej śmierci)?
  a) Tak
  b) Nie
 9. Czy zgadza się Pan/Pani z założeniami ideowymi Manifestu z Ventotene?
  a) Tak
  b) Nie
 10. Czy zgadza się Pan/Pani z założeniami ideowymi zawartymi w dokumencie zwanym Zasadami Yogyakarty?
  a) Tak
  b) Nie
 11. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem koncepcji prawa naturalnego (ius naturale)?
  a) Tak
  b) Nie
 12. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem powszechnego dostępu ludności do broni palnej?
  a) Tak
  b) Nie
 13. Czy zgada się Pan/Pani z treścią ustawy 1066 (zgoda na obecność obcych wojsk na terenie Polski i użycie przez nich broni w stanie pokoju)?
  a) Tak
  b) Nie
 14. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem publikacji aneksu z likwidacji WSI?
  a) Tak
  b) Nie
 15. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem podniesienia wydatków na obronność?
  a) Tak
  b) Nie
 16. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem bezpłatnego, na każdym poziomie, szkolnictwa, w Polsce?
  a) Tak
  b) Nie
 17. Czy jest Pan /Pani zwolennikiem wolności świadczenia pracy, lub jej odmowy, w  kontekście bezpłatnego szkolnictwa?
  a) Tak
  b) Nie
 18. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej?
  a) Tak
  b) Nie
 19. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem uwolnienia działalności w sferze szeroko pojętej kultury (brak finansowania z budżetu, likwidacja MKiDN)?
  a) Tak
  b) Nie
 20. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem dążenia aby Polska dysponowała własną taktyczną bronią jądrową?
  a) Tak
  b) Nie
 21. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem wprowadzenia podatku katastralnego i innych form opodatkowania majątków?
  a) Tak
  b) Nie

z wyrazami szacunku,

Witold Solski