MSZOtrzymaliśmy odpowiedź na List Otwarty ZPP Wielkopolska skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 3 kwietnia 2020.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że głównym urzędem właściwym w kwestiach problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej jest urząd ministra ds. europejskich – wydzielony pion w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje się na bieżąco monitorowaniem i analizowaniem zagadnień międzynarodowych, trendów i zjawisk globalnych, w tym także aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W strukturach MSZ nie ma jednak jednej wydzielonej komórki zajmującej się wyłącznie tą tematyką. Zagadnieniami tymi, w wymiarze horyzontalnym, zajmują się: Biuro Dyrektora Politycznego i Departament Polityki Europejskiej, a także Departament Strategii Polityki Zagranicznej (w kontekście analityczno-prognostycznym).

Ponadto problematyka członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jako wielowymiarowa, znajduje się także w agendzie innych ministerstw i urzędów administracji publicznej.

Z poważaniem,

Emilia Mielus
Zastępca Dyrektora
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych