19 grudnia 2017 w warszawskiej Kafe Zielony Niedźwiedź odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z przedstawicielami regionów. ZPP – Wielkopolska był reprezentowany przez Zarząd Związku tj. panów Witolda Solskiego, Krzysztofa Dylikowskiego i Mirona Strzyczkowskiego oraz przez pana Zbigniewa Niemczewskiego.

Pomimo tego, że do Wigilii brakowało jeszcze kilka dni, wszyscy sumiennie czekali na pierwszą gwiazdkę, a następnie, po jej pojawieniu się, czekali na tych, którzy utknęli w warszawskich korkach.

Spotkanie otworzyli panowie Cezary Kaźmierczak prezes Związku, pan Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pan Tomasz Wróblewski ambasador ZPP składając obecnym świąteczno – noworoczne życzenia, po wysłuchaniu których wszyscy przełamali się opłatkiem.

Tego wieczora choć jak to często bywa w gronie przedsiębiorców, rozmawiano o interesach, problemach, finansach czy polityce, które łączą nas na co dzień, to jednak przede wszystkim liczył się  duch wspólnoty, który całej grupie dawał inspirację i siłę do dalszych działań.

Zarząd i Rada nadzorcza ZPP – Wielkopolska wspólnie z kierownictwem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie składają najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne.

Życzymy wszystkim Państwu, aby Nowy Rok obfitował w sukcesy zawodowe, a świąteczna atmosfera jak najdłużej gościła w Państwa sercach i inspirowała do spokojnego podejmowania kolejnych wyzwań.