Ur. 19.06.1953 r Łódź

Wykształcenie wyższe(magister) – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg.(rezerwa)

Ostatnio pełnione funkcje związane z Bezpieczeństwem Państwa:

Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie

Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie.

W-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (aktualnie).

Były Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (nr 2/2013) z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wykładowca akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W swojej działalności biznesowej pełnił i nadal pełni, funkcję w spółkach akcyjnych i z o.o. jako członek zarządów(w tym trzykrotnie Prezes Zarządu), oraz członek kierownictwa spółek na terenie Polski jak i poza jej granicami.