Uczestniczyliśmy w obradach Prezydium i w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni znamienici goście ze świata polityki, Urzędu Marszałkowskiego i Magistratu.

Przedmiotem obrad była strategia Wielkopolski do 2030 roku oraz aktualne działania przeciwdziałania SMOG-owi. Wypowiedzi zostaną usystematyzowane i jesienią przedstawione będą w ujednoliconej formie jako stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Zapraszamy każdego z przedsiębiorców, któremu bliskie są sprawy przyszłości Województwa i aktualnej ochrony środowiska w regionie, do nadsyłania uwag i stanowisk, które być może uzupełnią przygotowywane dokumenty.

Znacznie łatwiej jest oceniać aniżeli być ocenianym. Lepiej jest mieć własne zdanie niż pretensje. We wrześniu planujemy porozmawiać o sytuacji portu lotniczego Ławica.