Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska uprzejmie komunikuje, że Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski Zarządzeniem nr 42/2019 Starosty Poznańskiego z 13 maja 2019 roku powołał Pana Witolda Solskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu na kadencję 2019 – 2023.

Zgodnie z umocowaniem wynikającym w szczególności z zapisów Ustawy z dnia 1 lutego 2019 roku „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Dz.U. z 2018 poz. 1265 ze zm.) będziemy reprezentowali interesy małych i średnich przedsiębiorców oraz pracodawców. Członków i sympatyków związku prosimy o sygnalizowanie i zgłaszanie spraw, które ich zdaniem wymagają szczególnej staranności oraz zainteresowania.