Warsaw Enterprise Institute zorganizował w dniu 23 maja w Warszawie spotkanie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Gościem był Robert Zapotoczny – szef PFR Portal PPK Sp. z o.o. – instytucji odpowiadającej za organizację, informację i promocję pracowniczych planów kapitałowych. 

Po raz kolejny już mamy do czynienia z próbą wprowadzenia mechanizmów nakłaniających pracowników do długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem środków na schyłek aktywności zawodowej.  O ile wcześniejsze koncepcje w tym zakresie bądź to uznane zostały za część standardowego systemu emerytalnego i w związku z tym mogły zostać znacjonalizowane bądź też, jak pracownicze programy emerytalne, nie zyskały popularności, twórcy aktualnego programu optymistycznie patrzą w przyszłość i swym optymizmem próbują zarazić małych i średnich pracodawców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. Ustawowo przygotowane wabiki: dokładanie do składki przez pracodawcę oraz państwo a także dobrowolność, prywatność oraz dziedziczność zgromadzonych środków mają nas do udziału w PPK przekonać. Twórcy systemu liczą, że w programie w pierwszym okresie weźmie udział około 65 % pracowników. Ich celem jest osiągnięcie udziału w wysokości 75 % zatrudnionych. 

Spojrzenie pracowników może różnić się nieco od spojrzenia pracodawców. Różnice te mogą stać się wyraźne w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo faktycznie zatrudnia wyłącznie lub prawie wyłącznie współwłaścicieli. W takich sytuacjach przekonać do udziału może wyłącznie współudział państwa. Jednak pracodawcy nie będą mogli uniknąć wprowadzenia PPK. Na ile obawy okażą się skuteczne – zobaczymy za lat kilka.