Jesteśmy nie tylko stowarzyszeniem, ale i samorządem przedsiębiorców, który w obecnych czasach chroni i broni swoich członków przed działaniami państwa nie znajdującymi żadnego racjonalnego uzasadnienia. I wcale nie chodzi wyłącznie o podatki, o wysokości których jesteśmy gotowi dyskutować, o ile jesteśmy traktowani jak partnerzy. Chodzi o przepisy, zasady, jawność życia gospodarczego, dostęp do programów pomocowych, przetargów, wsparcia finansowego, o dyskusję nad rozwojem kraju prowadzoną z udziałem przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich. 

Tego nam brakuje i dlatego współorganizujemy się z innymi podmiotami, takim jak OK Samorząd. W czasach, kiedy nawet papier toaletowy jest sprawą polityczną, podobnie jak 30-40 lat temu, ZPP Wielkopolska szuka możliwości współpracy z partnerami apolitycznymi. Jest nam po drodze z OK Samorząd, bo podobnie jak inni zaangażowani w ten projekt ufamy w skuteczność działania na poziomie lokalnym, a nie centralnym. 

Carski model zarządzania imperium nadciągający z Warszawy (i z Moskwy) nie odpowiada wielkopolskim przedsiębiorcom. Decentralizacja połączona z odpowiedzialnością w regionach i społecznościach lokalnych jest kluczem poprawiającym warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i spiralą nakręcającą gospodarczy sukces. 

Zadaniem ZPP WLKP i jednym z celów dla którego jesteśmy w OK Samorząd jest właśnie usprawnianie funkcjonowania lokalnych firm poprzez przekazywanie im narzędzi biznesowych ułatwiających prowadzenie firm oraz współpracę pomiędzy członkami Związku. Uzupełnieniem jest wiedza i profesjonalna informacja, bez której dziś nie da się funkcjonować. Pomagamy tę wiedzę i informację zdobywać uczestnicząc projektach dla przedsiębiorców i organizując je dla nich. 

Pandemia zmiotła część dawnych struktur, lecz nie zmieniła jak dotąd wielu nawyków myślowych, a szkoda. Powstała niespójność, w której trzeba umieć się odnaleźć, wypełnić nową treścią, koherentną z post-pandemiczną rzeczywistością. Ponieważ zadaniem ZPP jest wspieranie przedsiębiorców i lokalnych społeczności w tych wysiłkach, nasz Związek, wspólnie z innymi stowarzyszeniami, oraz z gminą Tarnowo Podgórne bierze udział w projekcie WARNIK. Jego celem jest pobudzanie lokalnej społeczności to sensownych nowatorskich działań i tworzenia nowych usług, z których ta właśnie społeczność skorzysta. „Myśl globalnie – działaj lokalnie” – to hasło nas inspiruje, więc działamy. 

W imieniu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

Prezes Zarządu

Witold Solski

https://pisop.org.pl/warnik-wielkopolska-akademia-rzecznictwa-ngo-i-kooperacji-28162

https://www.oksamorzad.pl/kopia-150421zebranie