Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Pana Macieja Sytka, Członka Zarządu, zaprosił przedstawicieli wielkopolskich organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Spotkanie przeprowadzone 15 grudnia 2017 roku poświęcone zostało propozycji powołania Rady ds. Przedsiębiorczości, jako nowego ciała doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Inicjatywa nawiązuje do dawnej działalności Rady Trzydziestu. ZPP Wielkopolska, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, wzięła udział i z uwagą zapozna się w przyszłości ze szczegółami pomysłu spisanego po przeprowadzonej dyskusji. Przesłane materiały prezentacji przekazane zostaną członkom Związku w sposób zindywidualizowany, niezwłocznie gdy dotrą na pocztę ZPP Wielkopolska. Środowiska samorządowe, naukowe i pracodawców opowiadają się za wypracowaniem ram współpracy oraz kanałów przekazywania informacji.