Panowie JM Rektor Profesor Donat Mierzejewski, Prorektor  doc. Dr inż. Jan Polcyn oraz profesor Wojciech Maliszewski gościli w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Panów profesora Roberta Gwiazdowskiego i Prezesa ZPP Wielkopolska Witolda Solskiego.  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców szuka zbliżenia z Polską nauką celem wypracowania instrumentów pozwalających wpływać na zakres kształcenia zawodowego zatrudnianych przez nas pracowników. JM Rektor z pasją przedstawił dorobek uczelni a Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP podzielił się informacjami z opracowań tematu sporządzonych przez doradców współpracujących ze Związkiem. Łączy nas troska o kształcenie zawodowe młodych Polaków. Widzimy potrzebę nauki zawodowej, przekazywania praktycznych umiejętności potrzebnych w przemyśle i wysokospecjalizowanych firmach. Sfera specjalistycznych usług z branż teleinformatycznych jest nam wszystkim znana i rozpoznana. Zapominamy jednakże, że znacząco rosną również wymagania wobec techników, brygadzistów i całego średniego personelu, dla którego wiedza na poziomie szkoły średniej nie jest już wystarczającą. Potrzebne są szkoły wyższe kształcące nie tylko dla karier naukowych i wyposażające absolwentów w szeroki zakres wiedzy teoretycznej ale takie, w których kształcenie uzupełniane jest poprzez umiejętności praktyczne i znajomość technik i technologii wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Rozmowa była bardzo ciekawa i wciągająca oraz z pewnością zbyt krótka, gdyż nieubłaganie nastał czas na otwarty wykład R. Gwiazdowskiego dla zgromadzonych w sali PWSZ w Pile. Wykład, który bardziej był rozmową z publicznością w luźnej formie i poprzez przypowieść odwołującą się do zwizualizowanych klisz życiowych wprowadził elementy szkoły austriackiej, szkoły fryburskiej, zasad wolnego rynku, reguł opodatkowania jako jedynego źródła zasilającego budżet Państwa (za wyjątkiem grabieży obywateli i/lub poprzez wojnę innego Państwa). Mówca stawiając pytania i kreśląc alternatywy oraz opierając się na dostępnych i racjonalnych przykładach wykazał, że słuchacze sami budują swój los. Polityka, ekonomia, gospodarność są ze sobą splecione. Ludzie to istoty myślące, działające z ryzkiem i w grupie. A dobrobyt to efekt synergii starań nas wszystkich. Bardzo niewielu przedstawicieli lokalnej klasy politycznej i biznesu skusiły tematyka spotkania i wspólny posiłek. Każdy jest kowalem własnego losu. Są tacy co pracują aby mieć i są tacy co mają bo pracują. Piramida potrzeb jest indywidualnym wyborem.

http://www.pwsz.pila.pl/news,pl,aktualnosci,6760,konstytucja-biznesu-i-reforma-emerytalna.html