KPB - rocznica lokdownówMam zaszczyt powitać Państwa na konferencji prasowej  Kongresu Polskiego Biznesu.

Poprowadzę spotkanie poświęcone rocznicy wprowadzenia LOCKDOWNÓW w Polsce.

Wypowiemy się w imieniu własnym i jako reprezentanci KPB, największej organizacji przedsiębiorców i pracodawców, która nie jest utrzymywana z dotacji publicznych.

Jesteśmy na kursie kolizyjnym z populistycznym, rządowym, przeprowadzonym kosztem małych przedsiębiorców, rozwiązaniem kryzysu pandemii COVID-u.

Jesteśmy przez polityków wpychani na ścieżkę wojenną z państwem.

Partie grają nami mikro-pracodawcami o władzę, licytując się bezpieczeństwem społecznym.

Zaraza trwa i trwać ma. Szczepienia nie zwalczą wirusa. W życiu społecznym i gospodarczym nastąpią nieodwracalne i epokowe zmiany. Będzie inaczej. Bogaci się wzbogacą, biedni zbiednieją a średni znikną stając się prekariatem.

Chaosem nikt nie rządzi. Wicher zmian pcha nas do Nowego Ładu. Jeszcze tego roku odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Dziadersi zostaną odsunięci. Nastaną politycy bezwzględni. Suweren wybiera bezpieczeństwo nad wolnością to dostanie system nakazowo – rozdzielczy. Trupy firm długo stygną.

Państwo nie ma żadnego skarbu – weźmie go Wam!

Witold Solski.