Termin: 22 maja 2018 roku, w godz. od 9.00 – 15.15
(prosimy o przybycie do godz. 8.40)
Miejsce:  Poznań ul. Gen. Kutrzeby 10, Collegium da Vinci, Sala R340, III piętro.

RODO dla firm - szkolenieSZANOWNY PRZEDSIĘBIORCO!

  • Jesteś już gotów na wejście unijnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych (RODO)?
  • Podjąłeś w Twojej firmie czynności oraz starasz się wdrożyć odpowiednie mechanizmy i procedury?
  • Masz jednak wątpliwości czy podjęte przez Ciebie działania są właściwe i zgodne z RODO, czy gwarantują ochronę danych osobowych przetwarzanych w Twojej firmie?

MASZ OSTATNIĄ, NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘ:

  • usystematyzować posiadaną, z zakresu ochrony danych osobowych wiedzę,
  • wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z wdrożeniem w Twojej firmie RODO,
  • uzyskać odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania, które udzielone zostaną przez ekspertów,
  • wziąć udział w zajęciach z doradcą projektu Google Internetowe Rewolucje i dowiedzieć się jak wykorzystać internet do rozwoju swojej firmy,
  • uzyskać niezbędne informacje w zakresie ubezpieczeń dla prowadzonego przez Ciebie biznesu.

Podczas organizowanego przez ZPP Wielkopolska szkolenia-konferencji

„RODO w biznesie”

będziesz miał znakomitą okazję do podsumowania i uporządkowania swojej wiedzy z zakresu unijnej reformy w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz krajowej ustawy o ochronie danych osobowych. Na zaproszenie ZPP Wielkopolska udział w szkoleniu weźmie kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych – DSK z Poznania, która w formie warsztatowej, na podstawie dokonanych wdrożeń podzieli się konkretną wiedzą o RODO.

 

UWAGA: Limit uczestników szkolenia został już wyczerpany. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń.

PLAN SZKOLENIA-KONFERENCJI

08:30 – 9:00 – REJESTRACJA
(po uprzednim zgłoszeniu poprzez formularz rejestracyjny)

09:00 – 09:15 – ZPP WIELKOPOLSKA, KIM JESTEŚMY, DLACZEGO JESTEŚMY I W CZYM TOBIE POMOŻEMY (ZPP – Prezes Witold Solski)

9:15 – 9: 45 – Jak efektywnie zarządzać ochroną informacji prawnie chronionych?
(Agata Lasota- Jądrzak, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji ZPP Wielkopolska)
Agata LasotaAgata Lasota-Jądrzak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Od blisko 20 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w jednostce administracji państwowej, a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktywny trener i wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Politechnice Białostockiej a także w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

09:45 – 10:45 – RODO a ubezpieczenia Cyber. Możliwy zakres ochrony.
(Marcin Marzec – adwokat, broker ubezpieczeniowy, specjalista od ryzyk OC, Cyber oraz D&O oraz Jakub Kotas – broker ubezpieczeniowy)
Marcin Marzec– absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakończona aplikacja adwokacka z uzyskaniem uprawnień adwokackich w 2013 r. Od 2007 roku związany z ubezpieczeniami. W 2007 roku zdany egzamin brokerski. Od 2010 roku w PWS Konstanta S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, D&O, cyber risk, ochrony środowiska oraz ubezpieczeniach ryzyk bankowych. Jako doświadczony specjalista zajmuje się również likwidacją skomplikowanych szkód. Obsługuje m.in. firmy z branży kolejowej, energetycznej oraz bankowej.
Jakub Kotas – studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziale Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie. Od 2007 roku związany z ubezpieczeniami. W 2008 roku zdany egzamin brokerski. Od 2010 roku w PWS Konstanta S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, lotniczych oraz budowlanych. Obsługuje m.in. firmy z branży przemysłowej, zbrojeniowej, budowlanej oraz lotniczej.

10.45 – 11.45 – Warsztat RODO dla mikro-firm i MŚP CZ. I (DSK Dariusz Leśniewski)
Dariusz LesniewskiDariusz Leśniewski – prawnik, ekspert Kancelarii DSK w zakresie IT, AEO, bezpieczeństwa danych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów IT zgodnie z metodyką PRINCE2 – był kierownikiem jednego z projektów realizowanego w ramach Programu e-Cło. Obecnie jego specjalnością jest bezpieczeństwo informacji, w tym także ochrona danych osobowych (w ramach RODO). Przez wiele lat związany zawodowo ze Służbą Celną, gdzie zajmował się postępowaniem administracyjnym, podatkowym, celnym i audytowym. Audytował firmy w zakresie spełniania przez nie kryteriów niezbędnych do uzyskania AEO.
Wieloletni wykładowca Ministerstwa Finansów. Prowadzi również zajęcia z prawa celnego i procedury w sprawach celnych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor kilku podręczników akademickich.

11.45 – 12.15 – przerwa kawowa.

12.15 – 13.15 – Warsztat RODO dla mikro-firm i MŚP CZ. II (DSK Dariusz Leśniewski).

13.15 – 14.15 – Warsztat RODO dla mikro-firm i MŚP CZ. III (DSK Dariusz Leśniewski).

14.15 – 15.15 – INTERNETOWE REWOLUCJE – Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy, czyli 9 narzędzi, które przydadzą się Twojej firmie! (MBA, Team Leader – Karolina Maj)
Karolina MajKarolina Majdoradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje, kreatywny lider z dużą dozą empatii, determinacji i pozytywnego nastawienia. Od 19 roku życia związana z polskimi mediami jako redaktor i specjalista ds. PR. W 2011 roku założyła własną Agencję Marketingową, którą z powodzeniem prowadziła przez 5 kolejnych lat. Od marca 2017 roku związana z projektem Google Internetowe Rewolucje dla Firm, jako lider zespołu oraz konsultant ds. marketingu internetowego. Wcześniej współpracowała z takimi firmami jak: 4fun.tv, VIVA Polska, Jetix Europe Ltd., ATM Group. Bogate doświadczenie podpiera obszerną wiedzą zdobytą na czterech kierunkach studiów oraz w trakcie licznych szkoleń. W 2016 roku odebrała dyplom Master of Business Administration, przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Więcej na www.karolinamaj.pro

W przerwach kawa / herbata / poczęstunek.

Przekaż informację  o szkoleniu   dalej:

Szkolenie  jest bezpłatne dzięki naszym Partnerom:

dsk

 

Konstanta

 

Google Internetowe Rewolucje

 

Organizator: ZPP Wielkopolska

ZPP Wielkopolska

Przedsiębiorco, Dołącz do nas!

 

Dojazd i parkowanie przy Collegium Da Vinci
Collegium da Vinci - dojazd