Forum Gospodarcze Metropolii PoznańWitold Solski został wybrany Królową Matką dwóch człowieczych rojów.
Tak. Podczas XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbyło się wokół lidu „przestrzeń jutra – przyjdź, kreuj, wpływaj„, Prezes ZPP Wielkopolska został wybrany liderem, opiekunem, prowadzącym dwa tematy–wyzwania – prowadzone w formie paneli dyskusyjnych.

Formułą Forum była opowieść prowadzona w zgodzie ze szkołą facylitacji. Dyskurs współczesny nowocześnie przyporządkowany do terminu facylitacji czerpie z demokracji plemiennej. Model współdecydowania odwołuje się do prahistorii nie wprost, jednak bezpośrednio przywołuje zasady obowiązujące wśród gromad słowiańskich radzących na ówczesnych terenach Polski w okresie czasów pogańskich.

Ówcześnie i teraz zasadza się to na wiecowaniu podczas którego wszyscy mogą zgłaszać wątki, myśli i porządki. Każdy głos jest wysłuchany. Wszyscy są równi, godni i zaangażowani. Decyzje po dyskusji podejmowane są solidarnie, w większości przez starszyznę i/lub animatorów spotkania. Wiece rodowe zakładały odpowiedzialność osobistą całej gromady za zgłoszone i wybrane rozwiązania.

Współcześnie rzucone pomysły łapane są przez sprawujących władze. Paradygmatem Unijnej formuły są cztery zasady, które zasygnalizują hasła – prawidła.

Ci, którzy tu są to właściwi ludzie.

Cokolwiek się wydarzy, to jedyne, co się mogło stać.

Wszystko zaczyna się we właściwym czasie.

Co się skończyło, to się skończyło.

Jak widać przekonanie o sile zaklęć słownych jest duże i nasze pokolenie trochę odkleiło się od wiary w moc sprawczą języka. Istnieje świat możliwości wykraczający poza wskazany zakres jednak ten świat nie jest współczesnym bliski a zatem powoli tracimy nim zainteresowanie. Nie zmieniajmy i nie recenzujmy tego co działa i jest lubiane.

Facylitacja zakłada, że wiec – narada jest przestrzenią, w której zanurzają się ludzie.

Jedni z nich są motylami, pięknymi ludźmi, którzy fruwają od tematu do zagadnienia i ubarwiają naszą ludzką, społeczną rzeczywistość, zapylając nas swoimi ideami i zapładniają nas grupę całą i każdego z osobna indywidualnymi recenzjami, wiedzą i doświadczeniem.

Inna grupa ludzi, to pszczoły. Jak wiemy dzielą się one na robotnice i trutni. Jedni pracują i wdrażają idee w życie a drudzy dopełniają różnorodność gatunkową. Są i oczywiście pszczoły Królowe Matki. To one jednoczą ul. Królowe Matki noszą w sobie materiał genetyczny – DNA społecznej wspólnoty.

Jak było na początku, Witold Solski został wybrany dwukrotnie Królową Matką XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Pierwej uczestnicy zainspirowani materiałem z witryny Związku o bezpłatnej komunikacji publicznej https://zpp.poznan.pl/bezplatna-komunikacja-miejska/ zechcieli pod okiem Prezesa wymienić się poglądami o przyszłości idei powstałej w Estońskim Tallinie. Po południu uczestnicy wskazali lidera dyskusji prowadzonej wokół tematyki technologii 5G na terenie Metropolii Poznań. Materiały z Konferencji zostaną przekazane stosowanym organom a na tę chwilę odsyłamy do raportów powstałych impulsywnie, która są plikami graficznymi ubarwiającymi materiał słowny.

Bardzo dziękuję uczestnikom za ciekawą i pouczającą dyskusję. Rozmowa nie kosztuje a buduje dobre relację i kształtuje kreatywnie naszą wspólną przyszłość.

Do zobaczenia.