5 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury Zamek odbyło się spotkanie Noworoczne, zorganizowane przez Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka.

Gospodarzowi towarzyszyli wiceprezydenci miasta oraz Pani skarbnik, jak też szerokie grono urzędników magistratu. Gości przybyłych tego roku było mniej aniżeli w latach ubiegłych. Uroczystości rozpoczęły się z kwadransem akademickiego spóźnienia. Wśród przedstawicieli świata polityki, administracji, kultury, nauki i biznesu zauważalny był brak środowiska związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Prezydent w przemówieniu okolicznościowym wskazał, że rozpoczął się rok wyborczy. Podsumował swoje trzy letnie sprawowanie władzy. Uwypuklił poczynione inwestycje o pozycjonował miasto Poznań w perspektywie innych regionów Polski.

Złotą Pieczęć Miasta Poznania jako nagrodę za działalność społeczną otrzymał Pan profesor Michał Wojtalik. Sala odśpiewała życzenia sto lat Pani Aleksandrze Banasiak pełniącej honory Prezes „Poznański Czerwiec 56”, która obchodzi urodziny 5 stycznia. Budżet miasta to kilka miliardów złotych rocznie. Wiele pszczółek koło takich kwiatów spija nektar.

W podsumowaniu minionych trzech lat sprawowania władzy wskazano inwestycje wznoszone dla ludzi i z myślą o nich. Raz jeszcze zapomniano, że to nie magistrat je finansuje lecz trud mieszkańców płacących daniny publiczno – prawne.

Oprawę artystyczną wypełniło trio muzyczne „rodzynki” a dyskusje prowadzone były wśród suto zastawionych, wyrobami lokalnych wytwórców, stołów.  Kto wygra tegoroczne wybory? Kto będzie mówił z urzędniczej mównicy a kto ze „stadionowych prześcieradeł” lub komunikatorów społecznych?
O przedsiębiorcach, pracodawcach i pracownikach i tym razem nie mówiono gdyż uwaga skupia się na głosach wyborców.