Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich Jerzy Czuczman był gospodarzem spotkania w hotelu Skipper w Redzie. Członkami tej prężnie rozwijającej się organizacji branżowej są przedstawiciele stoczni, dostawcy systemów i wyposażenia, biura projektowe oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze stoczniowym w Polsce. Członkowie PFTM objęli 25% udział w rynku budowy wszystkich statków w pełni wyposażonych mierzony pojemnością brutto jednostki [GT]. Udział procentowy skompensowanej pojemności brutto [cGT] jednostek wyprodukowanych przez członków Polskiego Forum Technologii Morskich zbliża się do 1/3 części. Przypomnijmy, że parametr CGT wskazuje poziom pracochłonności. Szacunkowa wartość efektywności liczonej jako Euro za jednostkę skompensowanej pojemności brutto statków w pełni wyposażonych, przekazanych w 2018 roku w Polsce przez stocznie zrzeszone w PFTM przekroczył poziom 6000 Euro. Pozostałe stocznie prywatne i państwowe wyszacowane zostały na wartość 3223 Euro. Blisko dwukrotnie wyższe zaawansowanie technologiczne jednostek produkowanych przez członków elitarnej grupy PFTM zostało osiągnięte przy 44% udziale w rynku liczonych w kwotach wartości rynkowej produkcji. Przed tym elitarnym gronem wystąpili obok Pana Prezesa lidera grupy Jerzego Czuczmana zaproszenie goście, których prelekcje stały się przyczynkiem do dalszych pogłębionych dyskusji. Ministerstwo Morskie reprezentował Pan Naczelnik Maciej Styczyński. Wyłożył rządowe plany wsparcia branży przemysłu stoczniowego. Pan Dyrektor KUKE PFR Group Piotr Maciaszek przypomniał zasady wsparcia i promocji oraz reasekuracji eksportu oferowane z udziałem instytucjonalnego wsparcia Skarbu Państwa. Witold Solski zasygnalizował siedem aspektów gospodarki nieruchomościami, które wpływają na wzrost wartości gruntów, budynków, budowli i firm, które często są przedmiotem zabezpieczeń kontraktów oraz miejscem lokowania zysków z działalności operacyjnej. Rozmowy trwały jeszcze długo po wspaniałej kolacji. Obrady były rejestrowane a relację przygotują media branżowe: Gospodarka Morska i Namiary.