Z przyjemnością informujemy, że 28 listopada 2017r., w restauracji Konfitura, w samym sercu Poznania, odbyło się spotkanie robocze założycieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Wielkopolska.

Zostało ono zainicjowane przez Prezesa Zarządu ZPP – Wielkopolska, pana Witolda Solskiego, w celu podsumowanie przygotowań do rejestracji Związku w KRS.

Obecnych było 18 Założycieli Związku, w tym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Związku.

Po przywitaniu przybyłych uczestników, Prezes Zarządu Witold Solski, poinformował o złożeniu wniosku o rejestrację Związku w KRS, przedstawił postęp procedury rejestrowej Związku oraz omówił prowadzone w związku z tym czynności i przewidywany termin wpisu Związku do KRS.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, której przedmiotem były przede wszystkim: kwestie formalne i organizacyjne Związku – takie jak obsługa kancelaryjna, forma komunikacji wewnętrznej oraz zadania Związku i jego Członków na najbliższy kwartał, w tym przede wszystkim możliwość zaangażowania się w prace Rady Dialogu Społecznego, zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.

Zarząd zwrócił uwagę, że nabór członków do ZPP – Wielkopolska jest wciąż otwarty i wszyscy zainteresowani przystąpieniem mogą zgłaszać swoją kandydaturę.

Kolejne, otwarte dla wszystkich sympatyków ZPP, spotkanie, odbędzie się po uzyskaniu przez Zarząd prawomocnego postanowienia sądu o rejestracji Związku, stanie się to jednak nie później niż w styczniu 2018 roku. Dokładny termin spotkania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZPP Wielkopolska.