Konferencja „Woda – Klimat – Człowiek” i targi POLECO

Informujemy, że jako ZPP Wielkopolska zostaliśmy Patronem branżowym Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO oraz Konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“, organizowanych przez Grupę MTP w Poznaniu. Targi POLECO to najważniejsze wydarzenie dla branży ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki komunalnej. Podczas POLECO przedsiębiorcy, instytucje samorządowe i przedstawiciele nauki prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie, usługi i produkty…

Taki mamy klimat

PIS – mem (pismem) z dnia 17 lutego 2020 roku, a zatem datowanym jeszcze przed oficjalnym uznaniem przez władze naszego kraju zagrożenia epidemicznego nie tylko za realne, ale i poważne, Minister Klimatu oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z prośbą o organizację debaty i sformułowanie stanowiska, na temat  praktycznych…

Stanowisko ZPP Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej 2050

Z ostrożności, że mimo skutków gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią koronawirusa nadal będzie prowadzona w krajach Unii Europejskiej polityka „proziemska”, by nie napisać nieziemska, składamy stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej w 2050 roku. Prezentujemy naszą hasłową odpowiedź na pięć pytań, postawionych przez Ministerstwo Klimatu i Radę Dialogu Społecznego, w piśmie z…