Kongres Polskiego Biznesu

Złożyliśmy deklarację członkowską i zostaliśmy przyjęci do Kongresu Polskiego Biznesu. Jest to nowa, obiecująca organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z całej Polski. Teraz już i My o sobie informujemy, a wkrótce będziemy także publikowali: Kongres Polskiego Biznesu Połączyła nas niechęć do populizmu i socjalizmu, a przede wszystkim pragnienie uczynienia z naszego kraju miejsca, gdzie warunki do prowadzenia…