Obowiązkowa mediacja – pułapka dla frankowiczów?

Tekst sprawia wrażenie rzetelnego, ale takim nie jest. Choć może tak być, jak sugeruje się w artykule, to jednak trzeba pamiętać, że zadaniem mediatora jest weryfikacja zgodnie z własną wiedzą i przekonaniem celu prowadzenia mediacji przez strony. Jeśli jedna z nich traktuje ją jako działania pozorne, element negocjacji lub zmierzające do powstania szkody drugiej strony,…

Mediacja w medycynie

„Mediacja w medycynie” to dwudniowa konferencja w Krakowie z udziałem przedstawicieli środowiska lekarskiego i prawniczego. Wnioski z niej płyną paradoksalne; struktura funkcjonowania sądu lekarskiego sprawia, że lekarzom mediacja się nie opłaca. Między innymi dlatego, że mediacje można prowadzić dopiero po postawieniu lekarzowi zarzutów przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Tymczasem lekarz to też człowiek i nie będzie…

Inauguracja Ośrodka Mediacji Gospodarczej ZPP Wielkopolska

ZPP Wielkopolska działa pragmatycznie i dlatego podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji (17 października 2019) zainaugurowaliśmy funkcjonowanie Ośrodka Mediacji Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Jest statut, jest regulamin, będą konsultacje. Poza tym, wkrótce zacznie obowiązywać odrębna ścieżka prawna postępowania gospodarczego i znacząco wzrośnie rola mediacji w sprawach gospodarczych, o czym także dyskutowaliśmy.

Konferencja „Mediacja Prawem Obywatelskim”

Czy wiemy dlaczego mediacja jest naszym obywatelskim prawem? Czy potrafimy z niej korzystać tak, jak z innych instrumentów prawa? Dlaczego nie jest wykorzystywana powszechnie? Na te pytania odpowiedzi szukali prelegenci konferencji z udziałem przedstawicieli ZPP jak i publiczność, która wchodziła w polemiki z prelegentami, dyskutowała i miała własne koncepcje idei mediacji. O mediacji w Norwegii…

Koszty mediacji

Marceli Kwaśniewski, Europejski Instytut Mediacji „Dziesięć tysięcy dolarów za rozwód? To już lepiej za dwa tysiące wynająć zabójcę” – krzyczy do swego prawnika mężczyzna stojący przed wejściem do sądu. Ten leciwy dowcip rysunkowy nie bierze pod uwagę mediacji, której koszt tak naprawdę zależy… wyłącznie od stron sporu – zarówno w mediacji rodzinnej jak i gospodarczej.…

Bezpłatne MEDIACJE i konsultacje

Europejski Instytut Mediacji, członek ZPP realizujący projekt „Poznańskie Centrum Mediacji” zaprasza członków ZPP Wielkopolska do nieodpłatnych mediacji i  porad/konsultacji mediacyjnych. Mediator pomoże przeanalizować firmowy lub osobisty problem pod kątem możliwości zbudowania porozumienia i zawarcia ugody. Wyjaśni także stronę proceduralną mediacji oraz konsekwencje prawne z niej wynikające, a jeśli strony się zdecydują – przeprowadzi nieodpłatnie mediację. Ze…

Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji

17 października z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji poznańscy mediatorzy przygotowali Pokaz Mediacji, który odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał przy Starym Rynku. Polega on na zaprezentowaniu publiczności przebiegu mediacji „na żywo”, prowadzonego przez profesjonalnych mediatorów. Akcja ma charakter performance’u. Wewnątrz Galerii Arsenał para mediatorów prowadzić będzie dwie mediacje: rodzinną i gospodarczą. Zapraszamy od godziny 16.00…

Poradnik mediacyjny – część I

Pierwsza część Poradnika Mediacyjnego to ogólny opis mediacji. W kolejnych częściach będziemy przybliżać szczegółowe zagadnienia, procedury i aspekty prawne związane z mediacjami. MEDIACJA – TO SIĘ OPŁACA „Konflikt to sytuacja wymagająca podjęcia wysiłku projektowania porozumienia” – napisał Edward de Bono, autorytet w dziedzinie kreatywnego myślenia i jest to najlepsze określenie miejsca w międzyludzkich relacjach, w…

Mediacja

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska proponuje wszystkim przedsiębiorcom spotkanie konsultacyjne z mediatorem, podczas którego można ustalić, czy problem nadaje się do mediacji i jak można ją przeprowadzić. Spotkanie jest nieodpłatne i trwa 45 minut. Prosimy zwracać się o zaproponowanie terminu wysyłając krótką informację na adres: zpp@zpp.poznan.pl Mediator skontaktuje się bezpośrednio i niezwłocznie po zapoznaniu się z…