10 postulatów MŚP do Premiera

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP na ręce RMŚP Pana Adama Abramowicza W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju p o p i e r a m 10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika. Po wejściu w…

GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców!

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, WARP złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców,…

Dorota Wolicka, to cichy bohater batalii o przedsiębiorców, pisze Witold Solski

ZUS US uff tfu. „Co mnie nie zabije to mnie wzmocni” rzekł F. Nietsche, a po nim powtarzano ten slogan w Hitlerjugend. Nie wszystko co niemieckie, nawet gdy ma korzenie filozoficzne, godne jest atencji. Marks, Fromm, Adorno, Horkheimer, Habermas, łza się kręci, tym którzy czytali ze zrozumieniem. COVID to wirus. Infekcja wirusowa wywołuje chorobę. Pandemia…

List otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska do władz RP

Pan Prezydent Andrzej Duda Pan Premier Mateusz Morawiecki, Pan Premier Jacek Sasin Pani Minister Jadwiga Emilewicz Pan Prezes Jarosław Kaczyński Szanowni Państwo, Trwa zaraza. Pandemia spowoduje kryzys gospodarczy. Władza, to ciężar obowiązku. Podjęcie decyzji i ich zaniechanie będzie miało doniosłe konsekwencje. W czasie walki liczą się strategia, szybkość reagowania, sprawność organizacyjna oraz zasoby. W imieniu…

Koncept obowiązku przynależności przedsiębiorcy do Izby Samorządowej

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, z udziałem Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego dyskutowali z prof. Robertem Kmieciakiem o projekcie Ustawy powstałym na Wydziale Nauk Politycznych w UAM. Poniżej można pobrać plik projektu inicjatywy: Pożądany kierunek zmian samorządu przedsiębiorców. Robert w ubiegłym wieku był moim kolegą w klasie matematycznej LO. Osobiście nadal się bardzo…

Składki ZUS przedsiębiorcy będą zależne od dochodu?

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Prawo i Sprawiedliwość proponuje przedsiębiorcom uzależnienie składki na ZUS od dochodu: Składki na ZUS liczone od dochodu? Sprawdź, jak (drastycznie) wpłyną na twoje zarobki Za kiełbasę wyborczą zapłacą mali i średni przedsiębiorcy. Hipokryzja jest hołdem, który występek składa cnocie. Daniny publiczne nie mogą być karą lecz muszą spełniać kryteria sprawiedliwości i symetrii.…

trosko przedsiębiorców

Piątka trosk wielkopolskich MSP w połowie 2019 roku

Przez pierwsze półrocze 2019 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska badał z jakimi problemami stykają się firmy i co jest zdaniem biznesmenów największym kłopotem w prowadzeniu interesów. Badaniem objęto dużą różnorodną grupę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Informacje pozyskiwano w trakcie swobodnych rozmów z wykorzystaniem formuły niesformalizowanych pogłębionych wywiadów. Ten model i metodologia…